HƯỚNG DẪN GIẢI A CLOSER LOOK 2

     

Giải bài bác tập tiếng Anh 6 trang 41 A Closer Look 2 - Unit 10 Our Houses In The Future - Global Success - liên kết tri thức. 1. Fill the blanks with will ('ll) or won't lớn make the sentences true for you.

Bạn đang xem: Hướng dẫn giải a closer look 2


Grammar - Unit 10 SGK tiếng Anh 6 Global Success 

Future simple (Thì sau này đơn)

1. Fill the blanks with will ("ll) or won"t to make the sentences true for you.

(Điền vào nơi trống bằng will ("ll) hoặc will nhằm viết những câu đúng cùng với bạn.)

Example: (Ví dụ)

I think I"ll listen to lớn music in the afternoon.

(Tôi nghĩ về tôi vẫn nghe nhạc vào buổi chiều.)

1. I think I ............... Stay at trang chủ tonight.

2. My friends ................... Go khổng lồ the library this afternoon.

3. My mum ................. Make a cake today.

4. I ................ Have an English test tomorrow.

5. Our family ................. Move khổng lồ the new house next week.

Bài giải:

1. I think I will stay at trang chủ tonight.

(Tôi nghĩ tôi sẽ ở trong nhà tối nay.)

2. My friends won"t go khổng lồ the library this afternoon.

(Bạn bè của tôi sẽ không còn đến tủ sách chiều nay.)

3. My mum won"t make a cake today.

(Mẹ tôi sẽ không còn làm bánh hôm nay.)

4. I will have an English demo tomorrow.

(Tôi sẽ có một bài kiểm tra giờ đồng hồ Anh vào trong ngày mai.)

5. Our family won"t move lớn the new house next week.

(Gia đình chúng tôi sẽ không chuyển đến ngôi nhà mới vào tuần tới.)

2. Complete the conversation with will ("ll) or won"t.

(Hoàn thành cuộc chuyện trò với đã (ll) hoặc sẽ không.)

A: Oh, no. The dog ran away again!

B: Don"t worry - he (1) .......... Come back.

A: Are you sure he (2) ................. ?

B: OK, he might not come back today. But I’m sure he (3) ............. Come back tomorrow.

A: I don"t believe you! He (4).............. Come back. We (5) ............... Never see him again. I"m sure.

B: Oh, look ... Here he is!

Bài giải:


1. Will (‘ll)

2. Will (‘ll)

3. Will (‘ll)

4. Won’t

5. Will (‘ll)


A: Oh, no. The dog ran away again!

(Ôi, không. Con chó lại bỏ đi rồi!)

B: Don"t worry - he (1) will come back.

(Đừng lo ngại - nó đang quay lại.)

A: Are you sure he (2) will?

(Bạn gồm chắc nó sẽ làm vậy nên không?)

B: OK, he might not come back today. But I’m sure he (3) will come back tomorrow.

(Được rồi, bây giờ nó rất có thể sẽ không xoay về. Tuy nhiên tôi chắc hẳn rằng nó sẽ trở lại vào ngày mai.)

A: I don"t believe you! He (4) won"t come back. We (5) will never see him again. I"m sure.

(Tôi ko tin! Nó sẽ không còn quay lại. Họ sẽ không lúc nào gặp lại nó nữa. Tôi dĩ nhiên chắn.)

B: Oh, look ... Here he is!

(Ồ, nhìn kìa ... Nó đây rồi!)


3. Write sentences, using will ("ll) or won"t and the words given.

(Viết câu, sử dụng will ("ll) hoặc won"t và các từ đến sẵn.)

1. Computer/do/housework

2. Robot/water/flowers.

3. Smart TV/cook/meals.

4. Washing machine/iron/clothes

5. Smartphone/take care/children

Bài giải:

1. A computer won’t help me to vì my housework.

2. A robot will help me to water the flowers.

Xem thêm: Hutech Công Bố Ngưỡng Điểm Chuẩn Đại Học Hutech 2018 Đh Công Nghệ Tp

3. A smart TV won’t help me khổng lồ cook meals.

4. A washing machine won’t help me lớn iron the clothes.

5. A smartphone won’t help me to lớn take care of children.

Hướng dẫn dịch:

1. Một chiếc máy vi tính sẽ không hỗ trợ tôi thao tác làm việc nhà.

2.Một con rô bốt để giúp tôi tưới hoa.

3. Một chiếc ti vi thông minh sẽ không hỗ trợ tôi làm bếp ăn.

4. Một cái máy giặt sẽ không hỗ trợ tôi ủi quần áo.

5. Một chiếc điện thoại thông minh sẽ không hỗ trợ bạn âu yếm con cái.

4. Read the two poems. Tick T (True) of F (False).

(Đọc hai bài thơ. Đánh vết T (Đúng) của F (Sai).)

*

*

Bài giải:

1. T

2. T

3. F

4. F

5. T

6. F

Hướng dẫn dịch:

Trong tương lai

Chúng ta rất có thể đi nghỉ trên mặt trăng.

Chúng ta hoàn toàn có thể ở kia trong một thời hạn dài.

Chúng ta rất có thể có một thời gian tuyệt vời.

Chúng ta có thể về đơn vị sớm.

Henry, 11 tuổi.

Trong tương lai

Chúng ta có thể sống với robot.

Chúng dọn dẹp và sắp xếp nhà cửa của bọn chúng ta.

Chúng rất có thể giặt áo xống của bọn chúng ta.

Chúng có thể không thì thầm với chúng ta.

Jenny, 12 tuổi.

5. Work in groups. Think about what you might bởi or have in the future. Nội dung your ideas with your classmates.

(Làm câu hỏi nhóm. Cân nhắc về đều gì bạn cũng có thể làm hoặc gồm trong tương lai. Share ý tưởng của doanh nghiệp với bạn học của bạn.)

Example:

I might have a smartphone to surf the internet.

(Tôi rất có thể có một chiếc smartphone thông minh để lướt internet.)

Bài giải:

- I might have a helicopter to travel around the world.

(Tôi có thể có một chiếc trực thăng để đi du ngoạn vòng quanh cố kỉnh giới.)

- I might have a robot khổng lồ help me to vị homework.

Xem thêm: Vốn Chủ Sở Hữu Là Gì? Thế Nào Là Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu Là Gì Với Vốn Điều Lệ?

(Tôi rất có thể có một robot sẽ giúp đỡ tôi làm bài xích tập về nhà.)

- I might have a remote control to control all the appliances in my house.

(Tôi hoàn toàn có thể có một tinh chỉnh từ xa để điều khiển tất cả các trang bị trong nhà của mình.)