BÀI 46 TRANG 27 SGK TOÁN 9 TẬP 2

     

Năm ngoái, hai đơn vị phân phối nông nghiệp thu hoạch được 720 tấn thóc. Năm nay, đối chọi vị thứ nhất làm thừa mức 15% , đơn vị chức năng thứ hai có tác dụng vượt nút 12% so với năm ngoái. Vì vậy cả hai đơn vị chức năng thu hoạch được 819 tấn thóc. Hỏi từng năm, mỗi đơn vị thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Các bước giải bài xích toán bằng phương pháp lập phương trình, hệ phương trình:

Bước 1: Lập phương trình (hệ phương trình)

- lựa chọn ẩn với đặt điều kiện phù hợp cho ẩn

- Biểu diễn các đại lượng chưa chắc chắn theo các ẩn với đại lượng đã biết

- Lập phương trình (hệ phương trình) biểu hiện sự tương quan giữa các đại lượng.

Bạn đang xem: Bài 46 trang 27 sgk toán 9 tập 2

Bước 2: giải phương trình và hệ phương trình vừa thu được

Bước 3: Kết luận

- kiểm tra xem trong số nghiệm của hệ phương trình, nghiệm nào thỏa mãn nhu cầu điều kiện của ẩn.

- kết luận bài toán.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xem Cấu Hình Máy Win 8 Hoặc Win 10 Mạnh Hay Yếu

Chú ý cho dạng toán %:

- Nếu điện thoại tư vấn tổng số thành phầm là (x) thì số thành phầm khi thừa mức (a\% ) là ((100 + a)\% .x) (sản phẩm)

- Nếu hotline tổng số sản phẩm là (x) thì số sản phẩm khi giảm (a\% ) là ((100 - a)\% .x) (sản phẩm)


Lời giải bỏ ra tiết


Gọi (x) (tấn) cùng (y) (tấn) là số tấn thóc mà solo vị thứ nhất và đơn vị chức năng thứ hai lần lượt thu hoạch được trong thời gian ngoái.

Xem thêm: Nên Đọc Sách Hay Nghe Sách Nói, Trong Thời Đại 4

Điều kiện: (x > 0; y > 0)

Theo đề bài ta có:

Năm ngoái, hai nhà phân phối thu hoạch được 720 tấn thóc đề xuất ta bao gồm phương trình:

(x + y = 720) (1)

Năm nay, đối kháng vị thứ nhất làm quá mức 15% nghĩa là đơn vị trước tiên thu hoạch được: (x + displaystyle15 over 100x = 115 over 100x) (tấn) và đơn vị thứ hai thu hoạch được : (y + displaystyle12 over 100y = 112 over 100y) (tấn). 

Cả nhị thu hoạch được 819 tấn, nghĩa là: (displaystyle115 over 100x + 112 over 100y = 819, (2)) 

Từ (1) và (2) ta gồm hệ phương trình: 

(left{ eginarraylx + y = 720\dfrac115100x + dfrac112100y = 819endarray ight.)

(eginarrayl Leftrightarrow left{ eginarraylx + y = 720\1,15x + 1,12y = 819endarray ight.\ Leftrightarrow left{ eginarraylx = 720 - y\1,15.left( 720 - y ight) + 1,12y = 819endarray ight.\ Leftrightarrow left{ eginarraylx = 720 - y\828 - 1,15y + 1,12y = 819endarray ight.\ Leftrightarrow left{ eginarraylx = 720 - y\0,03y = 9endarray ight.\ Leftrightarrow left{ eginarrayly = 300\x = 720 - 300endarray ight.\ Leftrightarrow left{ eginarrayly = 300\x = 420endarray ight.endarray) 

Vậy (x = 420) (nhận) và (y = 300) (nhận)

Vậy: năm ngoái đơn vị lắp thêm I thu hoạch được 420 tấn thóc, đơn vị thứ II thu hoạch được 300 tấn thóc.

Năm nay đơn vị chức năng thứ I thu hoạch được: (displaystyle115 over 100.420 = 483) tấn thóc, đơn vị thứ II thu hoạch được (displaystyle112 over 100.300 = 336) tấn thóc