Bài Tập Phát Âm Ed Có Đáp Án

     

Gần cho tới thi thời điểm cuối kỳ nhưng chúng ta vẫn mãi sẽ loay hoay với các bài tập phân phát âm s, es cùng ed. Nếu khách hàng vẫn chưa ghi ghi nhớ được những quy tắc thì hãy đọc các nội dung bài viết về cách vạc âm ed, cách vạc âm s cùng es của ELSA Speak để giao hàng học tiếng Anh online và offline thật tác dụng nhé. Sau khi đã thuộc các mẹo cùng quy tắc hãy thuộc làm các dạng bài tập tiếp sau đây cùng ELSA nào!


*

Đuôi ed vạc âm là /t/ khi rượu cồn từ gồm phát âm ngừng bằng /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/. Ví dụ: Fixed /fɪkst/ (Sửa chữa).Đuôi ed phân phát âm là /ed/ khi đụng từ tất cả phát âm ngừng bằng /t/ hoặc /d/. Ví dụ: Wanted /ˈwɑːntɪd/ (muốn).Đuôi ed vạc âm là d với tất cả các trường hòa hợp còn lại. Ví dụ: Smiled /smaɪld/ (Cười).

Bạn đang xem: Bài tập phát âm ed có đáp án

Bạn ước ao nghe đúng mực cách phân phát âm? xem ngay hướng dẫn thiết đặt gói Elsa Speak Trọn đời.

*

Bài tập tành phát âm ed online:

1. A. WorkedB. WantedC. StoppedD. Asked
2. A. OpenedB. KnockedC. PlayedD. Occurred
3. A. TalkedB. WatchedC. LivedD. Stopped
4. A. CoveredB. Installed C. DescribedD. Decorated
5. A. ClaimedB. WarnedC. OccurredD. Existed
6. A. CarriedB. LookedC. ManagedD. Opened
7. A. PleasedB. SmokedC. StoppedD. Missed
8. A. WaitedB. MendedC. ObjectedD. Faced
9. A. PleasedB. ErasedC. IncreasedD. Amused
10. A. ArrivedB. BelievedC. ReceivedD. Hoped
11. A. OpenedB. KnockedC. PlayedD. Occurred
12. A. RubbedB. TuggedC. StoppedD. Filled
13. A. DimmedB. TravelledC. PassedD. Stirred
14. A. TippedB. BeggedC. QuarrelledD. Carried
15. A. KilledB. HurriedC. RegrettedD. Planned
16. A. VisitedB. ShowedC. WonderedD. Studied
17. A. SacrificedB. FinishedC. FixedD. Seized
18. A. NeededB. BookedC. StoppedD. Washed
19. A. LovedB. TeasedC. WashedD. Rained
20. A. PackedB. PunchedC. PleasedD. Pushed
21. A. PaintedB. ProvidedC. ProtectedD. Equipped
22. A. TestedB. MarkedC. PresentedD. Founded
23. A. UsedB. FinishedC. MarriedD. Rained
24. A. AllowedB. DressedC. FlashedD. Mixed
25. A. SwitchedB. StayedC. BelievedD. Cleared
26. A. DecidedB. WaitedC. HandedD. Designed
27. A. AnnoyedB. PhonedC. WatchedD. Remembered
28. A. HurriedB. DecidedC. PlannedD. Wondered
29. A. PostedB. AddedC. ManagedD. Arrested
30. A. DreamedB. NeglectedC. DeniedD. Admired
Bài tập phát âm ed trọng tâm

Đáp án của bài xích tập phát âm ed:

1. B2. B3. C4. D5. D6. B
7. A8. D9. C10. D11. B12. C
13. C14. A15. C16. B17. D18. A
19. C20. C21. D22. B23. B24. A
25. A26. D27. C28. B29. C30. B

Phát âm s, es

Mẹo/ phương pháp làm bài tập phát âm s, es chuẩn chỉnh xác nhất:

Từ ngừng bằng âm vô thanh: /f/, /t/, /k/, /p/, /θ/ hiểu là /s/.Trường hợp quan trọng đặc biệt như /ʃ/, /tʃ/, z/,/dʒ/,/s/ gọi là /iz/.Từ kết thúc bằng âm hữu thanh hoặc nguyên âm gọi là /z/.

Mẹo nhớ giải pháp phát âm s/ es đơn giản và dễ dàng nhất là nhớ các âm kèm cách đọc tương ứng, như bí quyết hướng dẫn giải bài bác tập phát âm s/es sống trên.


*
Bài tập phát âm s, es bao gồm 3 biện pháp đọc là /s/, /z với /iz/

Bài tập phân đuôi s, es tất cả đáp án:

1. A. CoughsB. SingsC. StopsD. Sleeps
2. A. SignsB. ProfitsC. BecomesD. Survives
3. A. WalksB. StepsC. ShutsD. Plays
4. A. WishesB. PracticesC. IntroducesD. Leaves
5. A. GrassesB. StretchesC. ComprisesD. Potatoes
6. A. DesksB. MapsC. PlantsD. Chairs
7. A. PensB. BooksC. PhonesD. Tables
8. A. DipsB. DesertsC. BooksD. Camels
9. A. MilesB. AttendsC. DriftsD. Glows
10. A. MendsB. DevelopsC. ValuesD. Equals
11. A. RepeatsB. ClassmatesC. AmusesD. Attacks
12. A. HumansB. DreamsC. ConcertsD. Songs
13. A. ManagesB. LaughsC. PhotographsD. Makes
14. A. DishesB. OrangesC. ExperiencesD. Chores
15. A. FillsB. AddsC. StirsD. Lets
16. A. WantsB. BooksC. StopsD. Sends
17. A. BooksB. DogsC. CatsD. Maps
18. A. BiscuitsB. MagazinesC. NewspapersD. Vegetables
19. A. KneesB. PeasC. TreesD. Niece
20. A. CupsB. StampsC. BooksD. Pens
21. A. HousesB. FacesC. HatesD. Places
22. A. SchoolsB. YardsC. LabsD. Seats
23. A. NamesB. LivesC. DancesD. Tables
24. A. NightsB. DaysC. YearsD. Weekends
25. A. PensB. MarkersC. BooksD. Rulers
26. A. ShakesB. NodsC. WavesD. Bends
27. A. DescribesB. ToolsC. HouseD. Chairs
28. A. FacesB. HousesC. HorsesD. Passes
29. A. PresidentsB. BegsC. WordsD. Bathes
30. A. SweetsB. WatchesC. DishesD. Boxes

Đáp án:

1. B2. B3. D4. D5. D6. D
7. B8. D9. C10. B11. C12. C
13. A14. D15. D16. D17. B18. A
19. D20. D21. C22. D23. C24. A
25. C26. A27. C28. B29. A30. A

Bài tập thừa nhận trọng âm giờ đồng hồ Anh


*

1. A. diseaseB. humorC. cancerD. cattle
2. A. persuadeB. reduceC. increaseD. offer
3. A. appointB. gatherC. threatenD. vanish
4. A. explainB. provideC. finishD. surprise
5. A. beautyB. easyC. lazyD. reply
6. A. significantB. convenientC. fashionableD. traditional
7. A. contraryB. graduateC. documentD. attendance
8. A. emphasizeB. contributeC. maintenanceD. heritage
9. A. committeeB. themselvesC. employeeD. refugee
10. A. apprehensionB. himselfC. conventionalD. Vietnamese
11. A. elephantB. dinosaurC. buffaloD. mosquito
12. A. imageB. predictC. envyD. cover
13. A. companyB. atmosphereC. customerD. employment
14. A. commitB. indexC. pyramidD. open
15. A. habitatB. candidateC. wildernessD. attendance
16. A. satisfactoryB. alterC. militaryD. generously
17. A. enrichmentB. advantageC. sovereigntyD. edition
18. A. economicB. considerateC. continentalD. territorial
19. A. interactB. specifyC. illustrateD. fertilize
20. A. characterizeB. facilityC. irrationalD. variety
21. A. ObligatoryB. geographicalC. internationalD. undergraduate
22. A. BlackboardB. listenC. betweenD. student
23. A. MyselfB. communityC. vocationalD. idea
24. A. NationalB. openC. collegeD. curriculum
25.

Xem thêm: Cách Làm Cá Chẽm Sốt Chua Ngọt, Thơm Ngon, Đậm Đà Hấp Dẫn

A. preservation
B. sympatheticC. individualD. television
26. A. RespectfulB. interestingC. forgetfulD. successful
27. A. GenuineB. kangarooC. generousD. fortunate
28. A. TechniqueB. regionalC. satelliteD. interesting
29. A. CompulsoryB. centenarianC. technologyD. variety
30. A. InformalB. supportiveC. personnelD. apparent

Đáp án:

1. A2. A3. A4. C5. D6. C
7. D8. B9. B10. B11. D12. B
13. D14. A15. D16. A17. C18. A
19. A20. A21. C22. C23. A24. D
25. D26. B27. B28. A29. B30. C

Trên đó là bài tập phạt âm giờ Anh sinh hoạt 3 dạng bao gồm phát âm ed, phát âm s cùng es với trọng âm. Các bạn hãy thử có tác dụng và đối chiếu đáp án của ELSA nhé! Nếu bạn có nhu cầu luyện tập nhiều hơn với những bài xích tập vạc âm, hãy tải ELSA Speak với học hàng ngày cùng trợ lý ảo của ứng dụng luyện nói tiếng Anh này nhé.

ELSA Speak là ứng dụng luyện nói giờ Anh trước tiên và duy nhất bây chừ có thể dấn diện các giọng nói và sửa lỗi phạt âm tức thì lập tức, chính xác đến từng âm tiết. Điều này cực kỳ quan trọng, bởi phát âm đó là yếu tố cơ phiên bản để cải thiện những tài năng còn lại.


Ưu điểm lừng danh của ELSA Speak:

Hơn 290 nhà đề, 5.000+ bài học, 25.000 bài luyện tập với không hề thiếu kỹ năng: vạc âm, nghe, lốt nhấn, hội thoại, intonation,…Người dùng được gia công bài kiểm tra (kiểm tra) đầu vào gồm 16 câu, hệ thống sẽ chấm điểm và chỉ còn ra mọi ký năng làm sao tốt, năng lực nào bắt buộc cải thiện. Từ đó, ELSA Speak sẽ xây dựng lộ trình học cá thể hóa theo trình độ chuyên môn mỗi người.Học tiếng Anh 1 kèm 1 cùng cô giáo ảo ELSA, các bạn sẽ được nhắc nhở học tập và báo cáo tiến độ từng ngày.Top 5 áp dụng Trí Tuệ tự tạo toàn cầu“Ứng dụng giáo dục đào tạo hàng đầu” trên ứng dụng Store tại rộng 101 quốc giaHọc trực con đường (online) gần như lúc, hồ hết nơi. Học thử miễn tổn phí 7 ngày, được trải nghiệm toàn thể tính năng và bài học của ELSA SpeakPhù hợp với mọi lứa tuổi, rất nhiều ngành nghề, học tập từ cơ bản đến nâng cao.

Xem thêm: Mẹo Uống Tinh Bột Nghệ Đúng Cách Uống Tinh Bột Nghệ Vàng, Cách Uống Tinh Bột Nghệ Tốt Cho Cơ Thể

Với những điểm mạnh trên, đã có hơn 40 triệu người dùng trên nắm giới, 10 triệu người dùng tại việt nam lựa chọn sát cánh cùng ELSA Speak trên con đường đoạt được tiếng Anh. Nhanh tay tải tiện ích ELSA và đăng ký ELSA Pro để dấn ngay thôi nào!


1. Mẹo làm bài tập vạc âm s/es luôn đúng?

Từ hoàn thành bằng âm vô thanh hiểu là /s/.Từ ngừng bằng âm hữu thanh hoặc nguyên âm đọc là /z/.Trường hợp quan trọng như /ʃ/, /tʃ/, z/,/dʒ/,/s/ phát âm là /iz/.
2. Mẹo làm bài bác tập tấn công trọng âm

Người học tập nên tò mò mẹo làm bài tập đánh trọng âm luôn đúng theo quy tắc 10 ngón tay giúp ghi nhớ nhanh lẹ và dễ dàng nhớ quy tắc tấn công trọng âm.