Các dạng bài tập câu điều kiện

     

Đối với những người học giờ Anh, chắc chúng ta cũng không hề quá không quen với những loại câu điều kiện xuất hiện trong bài xích tập, đề thi với nhiều cấp độ không giống nhau. Thuật ngữ “câu điều kiện” hay được áp dụng để ám chỉ những câu phức chứa những mệnh đề quan hệ nam nữ chỉ điều kiện tùy trực thuộc vào ngữ cảnh sẽ được sử dụng làm thế nào cho đúng.


*
Tổng hợp câu điều kiện nâng cao – bài bác tập đáp án đưa ra tiết

Trong nội dung bài viết ngày hôm nay, công ty chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức về câu điều kiện nâng cao và những bài tập câu điều kiên cải thiện có đáp án bỏ ra tiết. Có thể chúng ta chưa hoặc đang từng chạm mặt qua mà không biết kỹ thực chất của nó thì hãy cùng tìm hiểu bài nhé.


Nội dung chính

2 2. Đảo ngữ của câu điều kiện3 3. Câu điều kiện hỗn hợp4 4. Tổng hợp biến thể nhiều động từ vào câu điều kiện5 5. Bài xích tập và đáp án

1. Câu đk Unless

Cách dùng: trong câu điều kiện, Unless được sử dụng như là từ thay thế sửa chữa cho mệnh đề If…not và bọn chúng đều có nghĩa là nếu không/trừ khi Nhưng bạn cần để ý rằng Unless sẽ nên làm được thực hiện khi văn cảnh đề cập đến một sự vật, vụ việc mà hoàn toàn có thể xảy mang lại trong tương lai, tức câu điều kiện loại 1. Còn lại câu đk loại 2 với 3 thì thảng hoặc khi lộ diện Unless. Theo như OxfordCambridge Dictionary, bọn họ khuyến khích dùng Unless trong câu đk loại 1 ở những kỳ thi tiếng Anh như IELTS xuất xắc TOEIC để đúng theo tiêu chuẩn chỉnh học thuật.

Ví dụ 1: you will not pass the next exam if you bởi not study hard. => Unless you study hard, you will not pass the next exam. Lấy ví dụ 2: Nothing will work if you vì not do. => Nothing will work unless you do.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập câu điều kiện

2. Đảo ngữ của câu điều kiện


*
Đảo ngữ của câu điều kiện

Trong giờ đồng hồ Anh, thì vấn đề áp dụng hiệ tượng đảo ngữ sẽ khiến cho bạn cải thiện trình độ của mình cũng như dễ dàng có điểm cao hơn trong những bài thi. Tiếp sau đây là bề ngoài đảo ngữ của câu đk loại 1, 2 với 3:

2.1. Đảo ngữ câu đk loại 1

Câu điều kiện loại 1 mô tả một sự vật, vụ việc hay tình huống rất có thể xảy ra vào thực tế, tương lai.

Cấu trúc câu đk loại 1:

If + S1 + V(present simple), S2 + will/may/might/should/can + V (infinitive)

Ta có cấu tạo đảo ngữ của câu điều kiện loại 1 bên dưới đây:

Should + S1 + (not) + V (present simple), S2 + will/may/might/should/can + V (infinitive)Ví dụ 1: If she has square time, she will help you to vị your homework. => Should she has square time, she will help you to vì your homework. Lấy ví dụ 2: If you vì chưng not love her, please leave her alone. => Should you not love her, please leave her alone.

2.2. Đảo ngữ câu đk loại 2

Câu đk loại hai được thực hiện để diễn đạt một mang thiết trái với thực tế ở hiện tại.

Cấu trúc câu điều kiện loại 2:


*

If + S1 + V (past subjunctive), S2 + would/might/should/could + V (infinitive)

Ta có cấu trúc đảo ngữ của câu điều kiện loại 2 sau đây:

Were + (not) + S1 + O or lớn V (infinitive), S2 + would/might/should/could + V (infinitive)Ví dụ 1: If I were you, I would bởi vì it. => Were I you, I would vị it.Ví dụ 2: If I carefully listened khổng lồ him, I could understand him fast.=> Were I to lớn carefully listen to him, I could understand him fast.

2.3. Đảo ngữ câu đk loại 3

Câu điều kiện loại tía được sử dụng để mô tả một trả thiết trái với thực tế ở vượt khứ.

Cấu trúc câu điều kiện loại 3:

If + S1 + V (past perfect), S2 + would/should/might/could + have + V3 (past participle).

Suy ra, cấu trúc đảo ngữ của câu đk loại 3 như sau:

Had + S1 + V3 (past participle), S2 + would/should/might/could + have + V3 (past participle)Ví dụ 1: If I had been you yesterday, I would have done it. => Had I been you yesterday, I would have done itVí dụ 2: If they had studied hard, they could have passed the exam. => Had they studied hard, they could have passed the exam.

3. Câu điều kiện hỗn hợp

3.1. Câu điều kiện hỗn đúng theo 1

Câu điều kiện hỗn vừa lòng 1 mô tả một hành động giả thiết trái ngược với thừa khứ tuy nhiên lại có tác dụng hoàn toàn khác hoàn toàn với hiện tại:

Cấu trúc: If + S1 + had + V3 (past participle), S2 + would/could/might/should + V (infinitive)

Ví dụ: If she had practiced harder, she would be a famous singer.

3.2. Câu đk hỗn vừa lòng 2

Câu điều kiện hỗn vừa lòng hai mô tả một hành động giả thiết trái ngược với bây giờ nhưng lại có kết quả hoàn toàn khác hoàn toàn với thừa khứ.

Cấu trúc: If + S1 + V ( past subjunctive), S2 + would/could/might/should + have + V3 (past participle)

Ví dụ : If I were my sister, I would have saved enough money to buy a ticket of BTS’ concert

Hi vọng Tổng hợp câu điều kiện nâng cao sẽ giúp đỡ bạn học tập giỏi hơn!

4. Tổng hợp thay đổi thể nhiều động từ vào câu điều kiện

*
Tổng hợp thay đổi thể cụm động từ trong câu điều kiện

4.1. Mệnh đề chính

4.1.1 loại 1:

Diễn tả hậu quả đương nhiên xảy ra của điều kiện mang tính chất quy phép tắc hay thói lệ:If + S + V (present simple), Clause (present simple)

Ví dụ: If you drink poison for rats, you die immediately.

Sự việc có công dụng xảy ra sau đây đồng thời nhấn mạnh vấn đề trạng thái của sự vật, vụ việc đang diễn ra hoặc đang hoàn thành:If + S + V (present simple), Clause (future continuous/future perfect.)

Ex: If we fly from Ho bỏ ra Minh to Hue today, we shall be visiting Hue tomorrow.

Câu mệnh lệnh: If + S + V (present simple), (do not) V-inf.

Ví dụ: If you are sleepy, go lớn bed.

Nhấn bạo phổi sự chắc chắn rằng xảy ra của một sự việc, hành động:If + S + V (present simple), S+ may/might + V-inf.

Ví dụ: If the storm gets stronger, the flight may/might be canceled.

Thể hiện tại sự đồng thuận, được phép, gợi ý:If + S + V (present simple), S + may/can + V-inf.

Ví dụ: If you stop complaining, we can hang out.

Câu gợi ý, lời đề nghị hoặc yêu cầu và chăm chú đến hành động

If + S + V (present simple), S + would like to/must/have to/should… + V (infinitive)

Ví dụ: If you bởi not go lớn the thể hình today, I would lượt thích to play with you.4.1.2 nhiều loại 2:

If + S + V2 (past simple), S + would be + V-ing.

Ví dụ: If I were on holiday with him, I would/might be touring Italy now.

If + past simple, … would/should/could/might/had to/ought to lớn + be V-ing.

Ví dụ: If we left Hanoi for Hue this morning, we would be staying in Hue tomorrow.

Xem thêm: Câu Hỏi 5: Tôi 30 Tuổi, Nhịp Tim Của Người Trưởng Thành, Nhịp Tim Người Bình Thường Bao Nhiêu Là An Toàn

If + past simple, past simple. (việc đã xảy ra)

Ví dụ: If the player didn’t pass the ball, they lost solidarity.4.1.3 loại 3

If + S + had + V3 ( past participle), S + could/might + present perfect.

Ví dụ: If he had saved her sooner, she could have been alive.

If + S + had + V3 ( past participle), S+ would + V-inf.

Ví dụ: If she had followedmy advice, she would be richer now.

If + S + had + V3 (past participle), Clause (present perfect continuous).

Ví dụ: If he had left Hue for Saigon on Tuesday, you would have been going shopping in Ben Thanh market on Wednesday.

4.2. Mệnh đề phụ

Loại 1

Xảy ra ngay tại thời điểm này lúc nói, cơ hội viết :If + S + is/am/are + V-ing, Clause (simple future)

Ví dụ: If he is playing đoạn phim games, I won’t talk lớn him.

Không khẳng định rõ thời hạn của câu đk mà tập trung tính dứt của sự việc:If + S + have/has + V3, Clause (simple future)

Ví dụ: If you have fulfilled your houseworks, I will play with you.

Lời đề nghị, gợi ý, thanh minh ý kiến mang tính lịch sự:If + can/may/must/have to/should/be going lớn + V (infinitive), Clause (simple future)

Ví dụ: If you should meet her next days, please tell her to tương tác me immediately.

Lời gợi ý đi kèm theo với sự chú trọng về điều kiện:If + would like to + V-inf, S + will/can/must/nothing + V (infinitive).

Ví dụ: If you would lượt thích to go lớn the coffee cửa hàng today, I can go with you.Loại 2

If + S + was/were + V-ing, S + would/could + V (infinitive)

Ví dụ: If we were studying Japanese in nhật bản now, we could speak Japanese better.

If + S + had + V3 (past participle), S + would/could + V (infinitive)

Ví dụ: If you had caught the opportunity, you would be a famous actor now.

Loại 3

“if” được áp dụng như một liên nối để bắt đầu một mệnh đề phụ trạng ngữ thời hạn chỉ điều kiện. Vào trường thích hợp này “if = when”. Vậy liệu rằng “if” cùng “when” bao gồm gì khác biệt hay không?

If + S + had + been + V-ing, S+ would + have + V3(past participle)

Ví dụ: If you hadn’t been playing đoạn phim games the whole month, you could have finished your project on time.

IF: biểu lộ một điều không chắc hẳn sẽ có chức năng xảy ra trong tương lai.

Ví dụ: I will go khổng lồ book store today. If I go, I’ll buy you a cake.

Xem thêm: 99+ Hình Xăm Con Mèo Ở Chân, Hình Xăm Con Mèo Mini Ở Cổ Tay

When: mô tả một hành động hay câu hỏi gì đó chắc chắn rằng xảy ra.

Ví dụ: I am going khổng lồ go cinema today. When I go khổng lồ the cinema, I’ll buy you a ticket.