CÁCH LÀM LA BÀN TRONG MINECRAFT

     

Trong trò nghịch Minecraft, chế tạo là thiết bị căn phiên bản mà ai ai cũng cần bắt buộc biết, nó là phương thức ghép đồ giúp cho bạn tìm ra phần lớn các thành tựu trong game. Tất cả 2 vị trí để chế tạo, khung chế tạo 2×2 trong túi thứ (mặc định phím E), dành riêng cho những món đồ đơn giản dễ dàng dễ chế tạo. Thứ hai là khung chế tạo 3×3 trong bàn chế tạo , giành riêng cho những món đồ mà size 2×2 ko chế được và đương nhiên nó cũng cực nhọc hơn nhiều.Bạn vẫn xem: Cách sử dụng la bàn vào minecraft
Bạn đang xem: Cách làm la bàn trong minecraft

*Xem thêm: Ứng Dụng Của Tích Phân Tính Thể Tích Khối Tròn Xoay Xoay Quanh Ox ) Hình

*Xem thêm: Những Câu Nói, Danh Ngôn Về Niềm Tin Trong Cuộc Sống, Danh Ngôn Niềm Tin

Khung sản xuất đồ 3×3

Có nhiều bạn hỏi cách chế tạo cánh cứng, đĩa nhạc, yên ổn ngựa,.. Vv thì mình xin vấn đáp là vô cùng tiếc chúng không thể chế tạo được, chúng ta chỉ rất có thể tìm thấy chúng ở thành phố kết thúc dưới thế giới kết thúc, hầm mỏ ở các hang động, với còn nhiều nơi khác trên bạn dạng đồ của Minecraft!

Và tiếp sau đây mình sẽ hướng dẫn cụ thể cách chế tạo cũng như tất cả các công thức chế tạo đồ:

Mục lục:

woodplankssticktorchSoul Torchcrafting tablefurnacechestladderfenceboatwood slabstone slabsigndoor

glow stonesnow blocktntclay blockbricksbookshelfsandstonesmooth sandstonechiseled sandstonenote blockjack o’lanternblock of redstonelapis lazuli blockblock of diamondblock of goldblock of ironblock of emeraldblock of coalblock of copperstone bricksstaircobblestone staircobblestone wallnether brickquartz blockchiseled quartzquartz pillardyed terracottahay balegranite stairandesitedioritepolished granitepolished andesitepolished dioriteprismarineprismaring brickssea lanterncoarse dirtslime blockmossy cobblestonemossy stone bricksstone bricksred sandstonesmooth red sandstonechiseled red sandstonepurpur blockpurpur pillarmagma blocknether wart blockred nether brickbone blockdried kelp blockpacked iceblue iceHoney BlockHoneycomb BlockBeehivePolished BasaltPolished BlackstoneChiseled Polished BlackstonePolished Blackstone BricksBlock of NetheriteWaxed Block of Copper

pickaxesaxesshovelshoesfishing rodCarrot on a StickWarped Fungus on a Stickflint & steelcompassclockbucketshearsbundlespyglass

helmetchestplateleggingsbootsswordshielddyed shieldbowarrowhorse armourspectral arrowtipped arrowconduitturtle shellcrossbow

Pressure PlatesWeighted Pressure PlatesTrapdoorFence GateButtonLeverRedstone RepeaterRedstone TorchJukeboxDispenserPistonSticky PistonMinecartPowered MinecartStorage MinecartRailPowered RailDetector RailRedstone LampTripwire HookActivator RailDaylight DetectorDropperHopper Minecart with HopperMinecart with TNTRedstone ComparatorTrapped ChestIron TrapdoorObserverTarget

BowlMushroom StewBreadGolden AppleEnchanted Golden AppleSugarCakeCookiesMelon BlockMelon SeedsPumpkin SeedsGolden CarrotPumpkin PieRabbit StewSuspicious StewHoney Bottle

BedPaintingPaperBookBook & QuillMapGlass PanesIron BarsGold IngotNether Brick FenceEye of EnderEnchantment TableFire ChargeEnder ChestBeaconAnvilFlower PotItem FrameGlow item FrameFirework RocketFirework StarLeadCarpetsStained GlassLeatherBannerArmor StandEnd RodEnd CrystalIron NuggetConcrete PowderCampfireSoul CampfireScaffoldingBarrelBlast FurnaceSmokerCartography TableComposterFletching TableSmithing TableStonecutterGrindstoneLanternLecternLoomNetherite IngotChainRespawn AnchorLodestoneCandleDyed Candleshulker box

Bone MealLight Gray DyeGray DyeRose RedOrange DyeDandelion YellowLime DyeLight xanh DyeCyan DyePurple DyePink DyeMagenta DyeWhite DyeBlue DyeBrown DyeBlack Dye

WoolLight Gray WoolGray WoolBlack WoolRed WoolOrange WoolYellow WoolLime WoolGreen WoolLight xanh WoolCyan WoolBlue WoolPurple WoolMagenta WoolPink WoolBrown Wool

Glass BottleCauldronBrewing StandBlaze PowderMagma CreamFermented Spider EyeGlistering Melon

Cooked PorkchopSteakCooked ChickenCooked RabbitCooked MuttonCooked CodCooked SalmonBaked PotatoDried KelpIron IngotGold IngotGlassStoneSmooth SandstoneSmooth Red SandstoneSmooth StoneSmooth QuartzBrickNether BrickTerracottaDeepslate StoneCracked Deepslate TilesCracked Stone BricksDeepslate StoneCracked Deepslate TilesCoalLapis LazuliRedstone DustDiamondEmeraldNether QuartzWhite Glazed TerracottaOrange Glazed TerracottaMagenta Glazed TerracottaLight blue Glazed TerracottaYellow Glazed TerracottaLime Glazed TerracottaPink Glazed TerracottaGray Glazed TerracottaLight Gray Glazed TerracottaCyan Glazed TerracottaPurple Glazed TerracottaBlue Glazed TerracottaBrown Glazed TerracottaGreen Glazed TerracottaRed Glazed TerracottaBlack Glazed TerracottaIron NuggetGold NuggetGreen DyeCharcoalPopped Chorus FruitSpongeLime Dye

Items Nguyên liệu Cách chế tạo Công dụng
Gỗ Thân gỗ
kimsa88
cf68