CÔNG THỨC TÍNH THÁNG TRONG EXCEL

     

Đôi khi, trong thừa trình làm việc với tài liệu ngày tháng sống trong Excel, chúng ta cần tính khoảng thời hạn giữa nhị thời điểm. Bài viết này Học Excel Online sẽ share cho chúng ta về việc sử dụng hàm DATEDIF kết hợp với 1 số kí thuật khác nhằm đạt được tác dụng này. Đầu tiên là bảng tính Excel Online của họ đã chứa hầu như các thông tin về nội dung bài viết hôm nay.

Bạn đang xem: Công thức tính tháng trong excel


Cú pháp hàm DATEIF

Cú pháp hàm DATEIF: =DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Trong đó:

Start_date: Là ngày tháng thứ nhất hoặc ngày bắt đầu của một khoảng thời hạn đã cho.End_date: Là ngày cuối cùng hoặc ngày hoàn thành khoảng thời gian.Unit: Là giá chỉ trị tin tức muốn trả về.

Dưới đó là những ví dụ rõ ràng để bạn hiểu rộng về hàm Dateif nhé!

Tính số giờ giữa hai thời khắc trong Excel bằng hàm datedif

Để tính số giờ thân hai thời điểm trên bọn họ sử dụng phương pháp sau:

=INT((B2-A2)*24)


*

và dìm được tác dụng là 42988

hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))

Tính số phút hai thời khắc trong Excel cùng với hàm datedif

Để tính số phút thân hai thời điểm trên họ sử dụng cách làm sau:

=INT((B2-A2)*24*60)

và dìm được kết quả là 2579334

Hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))*60 + MINUTE(ABS(B2-A2))

Tính khoảng thời gian giây giữa hai thời gian trong Excel

Để tính số giây thân hai thời gian trên bọn họ sử dụng công thức sau:

=INT((B2-A2)*24*60*60)

và nhận được tác dụng là 154760085

Tính số năm giữa hai thời khắc trong Excel

Để tính số năm thân hai thời khắc trên bọn họ sử dụng phương pháp sau:

=DATEDIF(A2,B2,"y")

và nhận được công dụng là 4

Tính số tháng thân hai thời điểm trong Excel

Để tính số tháng thân hai thời khắc trên chúng ta sử dụng phương pháp sau:

=DATEDIF(A2,B2,"m")

và thừa nhận được kết quả là 58

Tính số ngày thân hai thời gian trong Excel cùng với hàm datedif

Để tính số ngày giữa hai thời điểm trên bọn họ sử dụng hàm datedif với cách làm sau:

=DATEDIF(A2,B2,"d")

và dấn được công dụng là 1791

Trước khi share một công thức tổng quát cho phần đông trường hợp bạn có thể nghĩ đến, xin hãy phân tách sẻ bài viết này, sự chia sẻ là mối cung cấp khích lệ lớn nhất để trang web liên tục những bài viết thế này

Tính thời gian tổng thích hợp ra năm, tháng, giờ, phút, giây thân 2 thời khắc hàm datedif

Chúng ta dùng công thức hàm datedif nhằm thực hiện:

=DATEDIF(A2,B2,"y")&" năm, "&DATEDIF(A2,B2,"ym")&" tháng ,"&DATEDIF(A2,B2,"md")&" ngày, "&TEXT(B2-A2,"hh")&" giờ, "&TEXT(B2-A2,"mm")&" phút, "&TEXT(B2-A2,"ss")&" giây"

Và dấn được tác dụng như mong mỏi muốn:

4 năm, 10 mon ,26 ngày, 04 giờ, 54 phút, 45 giây

Sử dụng hàm TEXT để định dạng thời gian


Để sử dụng hàm TEXT, chúng ta hãy làm quen với cùng một số quy cầu định dạng của hàm này.

Xem thêm: 4 Cách Hẹn Giờ Tắt Máy Tính Hàng Ngày Trên Win 7, Win 10, Cách Hẹn Giờ Tắt Máy Tính Hàng Ngày


Cú pháp của hàm TEXT như sau:

=TEXT(, )
Tham số trang bị nhất ví dụ rồi, họ muốn định dạng gì thì họ sẽ cho vô đó. Tham số thứ 2 là họ muốn định dạng như thế nào, trong bài này, họ muốn định hình thời gian. Vậy nên bọn họ sẽ tìm hiểu thêm 1 số lấy ví dụ sau đây:
Tính số giờ thân 2 thời điểm:=TEXT(B2-A2,"h")Tính giờ và phút thân 2 thời điểm:= TEXT(B2-A2,"h:mm")Tính giờ, phút cùng giây thân 2 thời điểm=TEXT(B2.A2, "h:mm:ss")Để chúng ta hiểu rộng về hàm Dateif, mình đã cung cấp cho mình thêm một lấy ví dụ nữa nhé!

Tính số ngày từ thời điểm ngày bắt đầu cho tới ngày kết thúc

Để tính khoảng cách ngày giữa 2 thời điểm: từ ngày bắt đầu tới ngày kết thúc, họ có 2 cách làm như sau:

*

Cách 1: cần sử dụng phép trừ trực tiếp thân 2 mốc ngày: Ngày hoàn thành – Ngày bắt đầu

Kết quả y như tại ô C2 vào hình trên.

Cách 2: sử dụng hàm DATEDIF theo đơn vị tính là số ngày

Cấu trúc: DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, "d")

Ký hiệu “d” đại diện cho một ngày (Day)

Ta thấy kết quả của cả 2 cách tính đều bằng nhau.

Tính số tuần thân hai ngày

Bản thân hàm DATEDIF không có đơn vị tính là Tuần, nhưng lại dựa vào đặc điểm: 1 tuần luôn có 7 ngày, do đó ta rất có thể làm như sau:

Lấy kết quả hàm DATEDIF theo ngày phân chia cho số 7

*

Công thức tại ô D2 cho chúng ta kết quả tính theo số tuần giữa hai ngày: từ thời điểm ngày bắt đầu tới Ngày kết thúc:

=DATEDIF(A2,B2,”d”)/7

Để tính theo tròn số tuần (đủ tuần), bọn họ sẽ áp dụng hàm thải trừ phần thập phân là hàm TRUNC hoặc hàm INT

=TRUNC(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7, 0)

=INT(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7)

Tính số tháng thân hai ngày

Để tính số tháng, chúng ta sử dụng tham số “m” vào hàm DATEDIF như sau:

*

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “m”)

Số tháng được tính vào hàm DATEDIF trên vẻ ngoài tròn ngày, đủ ngày chứ không đơn thuần chỉ xét chênh lệch số tháng.

Tính số năm giữa nhị ngày

Để tính số tháng, họ sử dụng thông số “y” vào hàm DATEDIF như sau:

*

Tại ô F2 dùng phương pháp xác định số năm:

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “y”)

Số năm được tính vào hàm DATEDIF được tính bên trên nguyên tắc đủ ngày.

Xem thêm: Cách Cài Password Cho Win 8, 8, Cách Tạo, Đổi, Xóa Bỏ Mật Khẩu Win 8, 8

Tính số tháng lẻ ngoài những năm tròn

Để tính số tháng lẻ quanh đó số năm, ta rất có thể tính theo 2 cách:

Cách 1: Tính số tháng – (Số năm * 12)

Cách 2: áp dụng hàm DATEDIF với tham số là “ym”

*

Trong ô E2, cách làm Datedif áp dụng là:

=DATEDIF(A2,B2,”ym”)

Kết quả: 16 tháng = 1 năm + 4 mon lẻ

Hi vọng với công thức này, các chúng ta có thể vận dụng linh động cho các bước của mình.

Để rất có thể ứng dụng xuất sắc Excel vào vào công việc, chúng ta không chỉ nắm vững được các hàm mà lại còn nên sử dụng xuất sắc cả những công thế của Excel. Phần đa hàm nâng cấp giúp áp dụng xuất sắc vào công việc như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH… Những nguyên tắc thường sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table…