✓ ĐỀ THI HỌC KỲ 2 LỚP 2 MÔN TOÁN

     

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách mới năm học tập 2022-2023 được soạn theo gần kề với câu chữ chương trình vào sách giáo khoa 3 bộ sách mới: Cánh Diều, liên kết tri thức, Chân trời sáng chế giúp những em ôn tập, luyện giải đề để chuẩn bị thật xuất sắc cho kì thi học tập kì 2 đạt công dụng cao nhất. Mời các thầy cô cài đặt file về nhằm xem không hề thiếu nội dung, giao hàng cho công tác làm việc biên soạn đề đánh giá cuối học kì 2 cho lớp và học viên của mình.

Bạn đang xem: ✓ đề thi học kỳ 2 lớp 2 môn toán


Đề thi học tập kì 2 môn Toán 2

I. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh DiềuII. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sốngIII. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

I. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều

1. Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II (ĐỀ 6)

Môn: Toán LỚP 2

Năm học: 2022-2023

Năng lực, phẩm chất

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

SỐ HỌC-ĐẠI LƯỢNG-GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Số câu

4

1

1

2

5

3

Câu số

1a,c,d

2

4

1b

3,5

Số điểm

2

2

0,5

2

2,5

4

YẾU TỐ HÌNH HỌC

Số câu

1

2

1

2

Câu số

7b

7a,c

Số điểm

0,5

1

0,5

1

YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

Số câu

1

1

2

1

3

Câu số

6a

6b

6c

8

Số điểm

0,5

0,5

1

0,5

1,5

Tổng

Số câu

6

1

1

3

4

7

8

Số điểm

3

2

0,5

2,5

2

3,5

6,5


2. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC2

Môn: TOÁN 2

Thời gian có tác dụng bài: 35 phút

Họ cùng tên: ………………………………..Lớp: .……..….

Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

1. Những số 652; 562; 625; viết theo trang bị tự từ bé xíu đến to là:(M1 - 0,5 điểm)

A. 562; 652; 625

B. 652; 562; 625

C. 562; 625; 652

D. 625; 562; 652

b) Chiều nhiều năm của cái bàn khoảng 15……. Tên đơn vị chức năng cần điền vào nơi chấm là:

(M2 - 0,5 điểm)

A. Centimet B. Km C. Dm D. M

c) Số liền trước số 342 là:( M1 - 0,5 điểm)

A. 343 B. 341 C. 340 D. 344

d) cực hiếm của chữ số 8 vào 287 là:(M1 - 0,5 điểm)

A. 800 B. 8 C.80 D. 873. Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 1:

a. C

b. C

c.

d. C

Câu 2:

Tám trăm bảy mươi lăm: 875

Năm trăm bảy mươi tám: 578

Bốn trăm linh bốn: 404

Bốn trăm: 400


II. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối trí thức với cuộc sống

1. Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách liên kết tri thức

Mạch con kiến thức

Số câu

Câu số

Số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số và phép tính

Số câu

3

1

1

1

1

4

3

Số điểm

3

1

1

1

1

4

3

2. Hình học và đo lường:

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

1

1

1

2

1

3. Một vài yếu tố thống kê và xác suất

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Tổng số câu

5

3

2

6

4

Tổng số điểm

5

3

2

6

4

Tỉ lệ %

50%

30%

20%

60%

40%

2. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối trí thức với cuộc sống

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM

Năm học 2022-2023

Môn: Toán - Lớp 2

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. (M1- 1đ) (Bài 1 tr 24 Toán 2 – T2)

Thương của phép chia tất cả số bị chia bởi 40 cùng số chia bởi 5 là:

A.6 B. 7 C. 8 D. 9

Câu 2. (M1- 1đ) (Bài 4 tr 53 Toán 2 – T2)

Số tức khắc trước của số lớn số 1 có cha chữ số là:

A. 998 B. 997 C. 999 D. 1000

Câu 3. (M1- 1đ) (Bài 2 Tr 74 Toán 2- tập 2)

Quãng con đường từ đơn vị Mai mang lại trường lâu năm khoảng:

A. 2km B. 2m m C. 2cm D. 2dm

Câu 4. (M1- 1đ) (Bài 1 Tr 48 Toán 2- tập 2)

Phép đối chiếu nào dưới đó là đúng?

A. 237 > 273 B. 690 = 609 C. 310

457+ 452

657+143

543 - 403

619 - 207

Câu 8. (M2- 1đ) Điền số tương thích vào khu vực trống? (Bài 1 Tr 76 Toán 2- tập 2)

1 000 m = ……km 8 m =……… dm 9 m = ……. Cm 600 centimet =……. M

Câu 9 .(M2- 1đ) Tại khu bảo tồn động vật, sư tử con cân nặng 107 kilogam hổ con khối lượng hơn sư tử bé là 32 kg. Hỏi hổ con trọng lượng bao nhiêu ki - lô- gam? (Bài 3 Tr 81 Toán 2- tập 2)

Câu 10. (M3- 1đ) Ghép bố thẻ số dưới đây được những số có bố chữ số nào? Em hãy lập các số kia (Bài 5 Tr 23 vở BT Toán 2- tập 2)


3 5 0

3. Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối học thức với cuộc sống

HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN LỚP 2 CUỐI NĂM

Năm học: 2022-2023

Câu 1. Khoanh vào C( 1 điểm).

Câu 2. Khoanh vào A( 1 điểm).

Câu 3. (1 điểm) A

Câu 4. (1 điểm) D

Câu 5. (1 điểm) B

Câu 6. (1 điểm) A

Cấu 7. Mỗi phép tính để tính và tính đúng được 0,25 điểm.

Câu 8. Mỗi ý đúng được 0,25 điểm.

Câu 9. (1 điểm)

Bài giải

Hổ con khối lượng số ki - lô- gam là: (0,25 điểm)

107 + 32 = 139 (kg) (0,5 điểm)

Đáp số: 139 kilogam (0,25 điểm)

Câu 10. (1 điểm) Mỗi số đúng được 0,25 điểm.

350, 305, 530, 503.

Xem thêm: Các Yếu Tố Bên Trong Ảnh Hưởng Đến Doanh Nghiệp

III. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

1. Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán 2 sách Chân trời sáng tạo

Năng lực, phẩm chất

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

SỐ HỌC-ĐẠI LƯỢNG-GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Số câu

3

3

2

1

1

5

5

Câu số

1( a; b; d)

2; 5

1(c),3

6

9

Số điểm

1,5đ

2,5đ

1,5đ

0,5đ

YẾU TỐ HÌNH HỌC

Số câu

1

2

3

Câu số

4(b)

4(a);7

Số điểm

0,5đ

1,5

YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

Số câu

1

1

Câu số

8

Số điểm

0,5đ

0,5đ

Tổng

Số câu

3

4

2

2

3

5

9

Số điểm

1,5

1.5đ

2,5đ

1,5đ

2. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

Trường:.........................

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM 2022-2023MÔN: TOÁN - LỚP 2(Thời gian làm bài 40 phút)

A. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: a. Đáp án nào dưới đấy là đúng? (M1 - 0,5 điểm)

A. 17 giờ tức là 7 giờ chiềuB. 15 giờ có nghĩa là 5 giờ đồng hồ chiềuC. 19 giờ tức là 9 giờ tốiD. Trăng tròn giờ có nghĩa là 8 giờ tối

b. Tích của phép nhân có hai vượt số là 2 và 7 là:: (M1 - 0,5 điểm)

A. 17B. 14C. 9D. 5

c. Nếu thứ hai tuần này là ngày 22. Thì thứ 2 tuần trước là ngày: (M2 - 0,5 điểm)

A. 15B. 29C. 10

D. 21

d. Số ngay tắp lự sau của số lớn nhất có nhì chữ số là: (M1 - 0,5 điểm)

A. 98B. 99C. 100D. 101

Câu 2: Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống : Số có 3 trăm, 7 chục viết là: (M1 – 0,5 điểm)

A. 307B. 370

Câu 3: cho các số 427; 242; 369; 898 (M1 - 1 điểm)

a. Số lớn số 1 là: ...............

b. Số lớn số 1 hơn số bé nhất là: .................................................

Câu 4:


a. Trong hình bên có: (M3 - 0,5 điểm)

....... Hình tam giác

......... đoạn thẳng.


b. Mỗi dụng cụ sau thuộc hình khối gì? (M1 - 0,5 điểm)

B. Bài tập bắt buộc

Câu 5: Đặt tính rồi tính: (M1 - 2 điểm)

a. 67 - 38

b. 34 + 66

c. 616 + 164

d. 315 - 192

Câu 6: con voi trọng lượng 434kg, nhỏ gấu nhẹ hơn con voi 127kg. Hỏi con gấu khối lượng bao nhiêu ki – lô – gam? (M2 - 1 điểm)


Câu 7:

Độ dài mặt đường gấp khúc MNPQKH là: (M3 - 0,5 điểm)

......... ×......... = .....................

Câu 8: lựa chọn từ: Có thể, chắc chắn hay không thể điền vào địa điểm chấm? ( M2. 0,5đ)

a) Thẻ được chọn …… …………………có số tròn chục.

b) Thẻ được lựa chọn …… …………………có số 70.

c) Thẻ được chọn …… …………………có số 50.

Xem thêm: Cách Tính Ngày Cúng Tuần Đầu Vào Ngày Nào, Những Nghi Lễ Cúng Tuần Cho Người Mới Mất

Câu 9: Điền lốt (>, (0,5đ)

18 : 2 9 × 2

Mời những bạn đọc thêm các tin tức hữu ích khác trên chuyên mục Học tập thuộc mục Tài liệu.