Giải bài tập toán 8 quy đồng mẫu thức

     
- Chọn bài -Bài 1: Phân thức đại sốBài 2: tính chất cơ bạn dạng của phân thứcBài 3: Rút gọn phân thứcLuyện tập (trang 40 - Tập 1)Bài 4: Quy đồng chủng loại thức những phân thứcLuyện tập (trang 43-44)Bài 5: Phép cộng các phân thức đại sốLuyện tập (trang 47-48)Bài 6: Phép trừ những phân thức đại sốLuyện tập (trang 50-51)Bài 7: Phép nhân các phân thức đại sốBài 8: Phép chia các phân thức đại sốBài 9: biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thứcLuyện tập (trang 58-59)Ôn tập chương 2


Bạn đang xem: Giải bài tập toán 8 quy đồng mẫu thức

Mục lục

Xem tổng thể tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem toàn thể tài liệu Lớp 8: trên đây

Sách giải toán 8 bài 4: Quy đồng mẫu mã thức nhiều phân thức giúp cho bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học giỏi toán 8 để giúp đỡ bạn rèn luyện năng lực suy luận hợp lí và thích hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống với vào các môn học khác:

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài 4 trang 41: mang đến hai phân thức
*
. Rất có thể chọn chủng loại thức thông thường là 12x2 y3z hoặc 24x3 y4z hay là không ? nếu được thì mẫu thức tầm thường nào đơn giản hơn?

Lời giải

Có thể lựa chọn mẫu thức bình thường là 12x2y3 z hoặc 24x3y4z

Chọn mẫu mã thức phổ biến là 12x2y3z đơn giản hơn

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài xích 4 trang 42: Quy đồng mẫu thức nhì phân thức:
*

Lời giải

x2 – 5x = x(x – 5)

2x – 10 = 2(x – 5)

=> mẫu thức thông thường là: 2x(x-5)

Vì 2x(x – 5) = 2. X(x – 5) = 2 . (x2 – 5x) đề nghị phải nhân cả tử và chủng loại của phân thức đầu tiên với 2:

*

Vì 2x(x-5) = x. 2(x-5) = x. (2x – 10) cần phải nhân cả tử và mẫu của phân thức lắp thêm hai cùng với x:


*

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài xích 4 trang 43: Quy đồng mẫu mã thức nhị phân thức:
*

Lời giải

Ta có:

*

x2 – 5x = x(x – 5)

2x – 10 = 2(x – 5)

⇒ mẫu thức thông thường là: 2x(x – 5)

Vì 2x(x – 5) = 2. X(x – 5) = 2 . (x2 – 5x) nên phải nhân cả tử và chủng loại của phân thức thứ nhất với 2:


*

Vì 2x(x-5) = x. 2(x-5) = x. (2x – 10) cần phải nhân cả tử và mẫu mã của phân thức sản phẩm hai cùng với x:

*

Bài 14 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng mẫu mã thức các phân thức sau:

*

Lời giải:

a) lựa chọn mẫu thức chung đơn giản nhất là 12x5y4

Nhân tử phụ:
Xem thêm: Cách Xóa Bớt Trang Thừa Trong Word Đơn Giản, Cách Xóa Trang Trắng Trong Word Đơn Giản

12x5y4 : x5y3 = 12y

12x5y4 : 12x3y4 = x2

Qui đồng:


*

b) lựa chọn mẫu thức chung dễ dàng nhất là 60x4y5

Nhân tử phụ:

60x4y5 : 15x3y5 = 4x

60x4y5 : 12x4y2 = 5y3

Qui đồng:

*

Các bài bác giải Toán 8 bài xích 4 khác

Bài 15 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng mẫu thức các phân thức sau:

*

Lời giải:

a) + Phân tích những mẫu thức thành nhân tử để tìm chủng loại thức chung

2x + 6 = 2.(x + 3)

x2 – 9 = (x – 3)(x + 3)

⇒ chủng loại thức tầm thường là 2(x + 3)(x – 3)

+ Nhân tử phụ : (Có thể bỏ lỡ bước này nếu đã quen)

2(x – 3)(x + 3) : 2(x + 3) = x – 3 ;

2(x – 3)(x + 3) : (x – 3)(x + 3) = 2

+ Quy đồng :


*

b) Ta có:

*

+ Phân tích các mẫu thành nhân tử nhằm tìm MTC:

x2 – 8x + 16 = x2 – 2.x.4 + 42 = (x – 4)2

3(x – 4) = 3.(x – 4)

⇒ MTC = 3.(x – 4)2

+ Nhân tử phụ: (Có thể làm lơ bước này nếu đã quen)

3(x – 4)2 : (x – 4)2 = 3

3(x – 4)2 : 3(x – 4) = x – 4

+ Quy đồng:

*

Các bài giải Toán 8 bài bác 4 khác


*

Bài 16 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng mẫu thức những phân thức sau(có thể vận dụng qui tắc đổi lốt với những phân thức nhằm tìm mẫu mã thức chung dễ dàng hơn):

*

Lời giải:

a) + Phân tích chủng loại thức thành nhân tử nhằm tìm nhân tử chung:

x3 – 1 = (x – 1)(x2 + x + 1)

x2 + x + 1 = x2 + x + 1

⇒ MTC = (x – 1)(x2 + x + 1) = x3 – 1

+ Nhân tử phụ : (Có thể bỏ qua bước này nếu đang quen)

(x3 – 1) : (x3 – 1) = 1

(x3 – 1) : (x – 1) = x2 + x + 1

(x3 – 1) : 1 = x3 – 1

+ Quy đồng :

*

b) Ta có:

*

+ Phân tích mẫu thức thành nhân tử để tìm MTC

x + 2 = x + 2

2x – 4 = 2.(x – 2)

3x – 6 = 3.(x – 2)
Xem thêm: Cách Đăng Ký 3G Viettel 10K 1 Ngày Viettel 10K, Cách Đăng Ký 2Gb 1 Ngày Viettel 10K

⇒ MTC = 6.(x + 2)(x – 2)

+ Nhân tử phụ: (Có thể bỏ qua bước này nếu vẫn quen)

6(x + 2)(x – 2) : (x + 2) = 6(x – 2)

6(x + 2)(x – 2) : 2(x – 2) = 3(x + 2)

6(x + 2)(x – 2) : 3(x – 2) = 2(x + 2)

+ Quy đồng:

*

Các bài xích giải Toán 8 bài xích 4 khác

Bài 17 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. mang đến hai phân thức:

*

Khi quy đồng mẫu mã thức, các bạn Tuấn đã chọn MTC = x2(x – 6)(x + 6), còn bạn Lan bảo rằng: “Quá đơn giản! MTC = x – 6”. Đố em biết các bạn nào đúng?

Lời giải:

Cả cặp đôi đều làm đúng.

– các bạn Tuấn trực tiếp đi tìm kiếm mẫu thức phổ biến theo quy tắc:

x3 – 6x2 = x2(x – 6)

x2 – 36 = x2 – 62 = (x – 6)(x + 6)

MTC = x2(x – 6)(x + 6).

– các bạn Lan rút gọn phân thức trước khi đi tìm kiếm mẫu thức chung:

*

MTC = x – 6

* nhận xét: Ta cần rút gọn trọn vẹn các phân thức trước lúc quy đồng để bài toán quy đồng ngăn nắp hơn.

Các bài bác giải Toán 8 bài bác 4 khác

Bài 18 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng mẫu thức của hai phân thức:

*

Lời giải:

a) + Phân tích chủng loại thức thành nhân tử nhằm tìm mẫu thức tầm thường

2x + 4 = 2.(x + 2)

x2 – 4 = (x – 2)(x + 2)

⇒ MTC = 2.(x – 2)(x + 2)

+ Nhân tử phụ :

2.(x – 2)(x + 2) : 2(x + 2) = x – 2

2(x – 2)(x + 2) : (x – 2)(x + 2) = 2.

+ Quy đồng :

*

b) + Phân tích mẫu thức thành nhân tử nhằm tìm MTC:

x2 + 4x + 4 = x2 + 2.x.2 + 22 = (x + 2)2

3x + 6 = 3.(x + 2)

⇒ MTC = 3.(x + 2)2

+ Nhân tử phụ :

3.(x + 2)2 : (x + 2)2 = 3

3(x + 2)2 : 3(x + 2) = x + 2

+ Quy đồng :

*

Các bài bác giải Toán 8 bài bác 4 khác

Bài 19 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng chủng loại thức những phân thức sau:

*

Lời giải:

a) + Phân tích mẫu thức thành nhân tử nhằm tìm MTC

2x – x2 = x.(2 – x)

⇒ MTC = x.(x + 2)(2 – x)

+ Nhân tử phụ :

x.(x + 2)(2 – x) : (x + 2) = x.(2 – x)

x(x + 2)(2 – x) : x(2 – x) = x + 2


+ Quy đồng:

*

Mẫu thức bình thường = x2 – 1

Quy đồng mẫu thức:

*

+ Phân tích chủng loại thức thành nhân tử:

x3 – 3x2y + 3xy2 – y3 = (x – y)3

xy – y2 = y.(x – y)

⇒ MTC = y.(x – y)3

+ Nhân tử phụ :

y(x – y)3 : (x – y)3 = y

y(x – y)3 : y(x – y) = (x – y)2

+ Quy đồng :

*

Các bài xích giải Toán 8 bài 4 khác

Bài đôi mươi (trang 44 SGK Toán 8 Tập 1): mang đến hai phân thức:

*

Để chứng minh rằng có thể chọn nhiều thức: x3 + 5x2 – 4x – 20 có thể làm mẫu thức chung ta chỉ việc chứng tỏ rằng nó phân tách hết cho mẫu thức của từng phân thức vẫn cho.