HƯỚNG DẪN GIẢI SKILLS 2

     

Video giải giờ Anh lớp 6 Unit 1 Getting Started - bộ sách kết nối tri thức - Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

A SPECIAL DAY (Một ngày đặc biệt)

1. Listen & read. (nghe và đọc)

Bài nghe:

*

Hướng dẫn dịch:

Phong:Chào Vy.

Bạn đang xem: Hướng dẫn giải skills 2

Vy: kính chào Phong. Cậu đã sẵn sàng chưa?

Phong: duy nhất phút nữa thôi

Vy: À, đây là Duy, các bạn mới của tớ.

Phong: xin chào Duy, vô cùng vui khi được gặp gỡ cậu.

Duy: xin chào Phong. Tớ sống ở gần đây, và chúng ta đi học thuộc trường đó!

Phong: Vậy thì giỏi quá. Này, cặp cậu trông nặng trĩu nhỉ.

Duy: Ừ, tớ có rất nhiều sách, và bầy tớ có khá nhiều môn để học.

Phong: với cậu còn tồn tại đồng phục new nữa. Duy này, trông cậu khôn cùng bảnh đó!

Duy: Cảm ơn nhé Phong. Bọn mình mọi trông vô cùng bảnh bao trong bộ đồng phục.

Phong: Để tớ khoác đồng phục, rồi sau đó họ đi nha.

2. Read the conversation again và tick T or F (Đọc lại đoạn hội thoại với tích vào câu đúng/sai)

Đáp án:

1.T

2.F

3.T

4.T

5.F

1. Vy, Phong và Duy go lớn the same school.

(Vy, Phong và Duy đi học cùng trường)

Thông tin: Duy: Hi, Phong. I live near here, and we go to the same school

2. Duy is Phong’s friend.

(Duy là chúng ta của Phong)

Thông tin: Vy: Oh, this is Duy, my new friend.

3. Phong says Duy looks smart in his uniform.

(Phong bảo rằng Duy trông bảnh bao trong cỗ đồng phục)

Thông tin: Phong: và a new uniform, Duy! You look smart!

4. They have new subjects lớn study.

(Họ có khá nhiều môn học bắt đầu để học)

Thông tin:Duy: Yes, I have new books, & we have new subjects lớn study.

Xem thêm: #5 Cách Lấy Lại Nick Liên Quân Khi Bị Mất Facebook Miễn Phí, Cách Lấy Lại Nick Liên Quân Khi Bị Hack

5. Phong is wearing a school uniform.

(Phong sẽ mặc đồng phục trường)

Thông tin:Phong: Let me put on my uniform. Then we can go.

3. Write ONE word from the box in each gap. (Điền một từ trong bảng vào địa điểm trống)

Go

Subjects

Has

Wear

Uniforms

1. Students wear their uniforms on Monday.

2. Vy has a new friend, Duy.

3. – vị Phong, Vy và Duy go lớn the same school?

- yes, they do.

4. Students always look smart in their uniforms.

5. – What subjects vị you lượt thích to study?

- I lượt thích to study English và history

Hướng dẫn dịch:

1. Học viên mặc đồng phục vào vật dụng hai.

2. Vy tất cả một người các bạn mới thương hiệu là Duy.

3. Bao gồm phải Phong, Duy cùng Vy tới trường cùng trường không? Đúng vậy.

4. Học viên luôn trong rất bảnh bao trong bộ đồng phục.

5. Mình muốn học phần lớn môn gì? mình đang có nhu cầu muốn học giờ đồng hồ Anh cùng lịch sử.

Xem thêm: 10 Cách Lọc Dữ Liệu Nhiều Điều Kiện Trong Excel, Lọc Dữ Liệu Trong Dải Ô Hoặc Bảng

4. Match the words with the school things. Then listen & repeat. (Nối các từ cùng với tranh tương ứng. Nghe với nhắc lại).

Bài nghe:

*

Hướng dẫn nối:

1. School bag (cặp sách)

2. Compass (com pa)

3. Pencil sharpener (gọt cây bút chì)

4. Rubber (tẩy)

5. Pencil case (hộp đựng bút)

6. Calculator (máy tính cố gắng tay)

5. Look around the class. Write the names of the things you see in your notebook. (Nhìn xung quanh lớp. Viết mọi vật cơ mà em nhận thấy vào vở)