Giải toán lớp 7 bài cộng trừ số hữu tỉ

     

Với giải bài bác tập Toán lớp 7 bài bác 2: Cộng, trừ, nhân, phân tách số hữu tỉ sách Kết nối trí thức hay nhất, cụ thể giúp học sinh tiện lợi làm bài xích tập Toán 7 bài 2.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 7 bài cộng trừ số hữu tỉ


Giải bài bác tập Toán 7 bài xích 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ

Video giải bài tập Toán 7 bài 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ

Mở đầu

Mở đầu trang 10 Toán 7 Tập 1: Giả sử một khinh thường khí cầu cất cánh lên trường đoản cú mặt khu đất theo chiều trực tiếp đứng với tốc độ 0,8 m/s vào 50 giây. Tiếp đến nó bớt dần chiều cao với vận tốc59m/s. Hỏi sau 27 giây kể từ thời điểm hạ độ cao, khinh thường khí cầu cách mặt đất từng nào mét?

Lời giải:

Sau bài học kinh nghiệm này bọn họ sẽ giải quyết được bài toán trên như sau:

Khinh khí cầu biện pháp mặt đất một khoảng sau khoản thời gian bay được 50 giây là: 0,8.50 = 40 (m).

Khinh khí mong sẽ hạ được một khoảng sau khoản thời gian hạ độ cao trong 27 giây là:59.27=15(m).

Vậy sau 27 giây kể từ thời điểm hạ cộ cao, coi thường khí cầu biện pháp mặt đất một khoảng là:

40 – 15 = 25 (m).

1. Cộng và trừ nhì số hữu tỉ.

Giải Toán 7 trang 10 Tập 1

HĐ 1 trang 10 Toán 7 Tập 1: nói lại quy tắc cùng và trừ hai phân số rồi thực hiện phép tính:

a)−78+512;

b)−57−821.

Lời giải:

* Quy tắc cộng (hoặc) trừ nhị phân số:

- Quy tắc cộng (hoặc trừ) nhì phân số cùng chủng loại số:

Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số cùng chủng loại số, ta cộng (hoặc trừ) nhị tử số và không thay đổi mẫu số.

- Quy tắc cùng (hoặc trừ) nhì phân số khác mẫu số:

Muốn cộng (hoặc trừ) nhì phân số khác chủng loại số, ta quy đồng mẫu số nhị phân số,sau đó cộng (hoặc trừ) nhị tử số và không thay đổi mẫu số.

a) Ta có:−78+512=−7.324+2.524=−2124+1024=−21+1024=−1124.

b) Ta có:−57−821=−5.321−821=−1521−821=−15−821=−2321.

HĐ 2 trang 10 Toán 7 Tập 1: Viết các hỗn số và số thập phân trong phép tính sau dưới dạng phân số triển khai phép tính:

a)0,25+1512;

b)−1,4−35.

Lời giải:

a) Ta có:

0,25+1512=25100+1.12+512=14+1712=312+1712=3+1712=2012=53.

b) Ta có:−1,4−35=−1410−35=−75−35=−7−35=−105=−2.

Giải Toán 7 trang 11 Tập 1

Luyện tập 1 trang 11 Toán 7 Tập 1: Tính:

a)-7--58;

b) –21,25 + 13,3.

Lời giải:

a) Ta có:−7−−58=−7+58=−568+58=−56+58=−518.

b) Ta có: –21,25 + 13,3 = – (21,25 – 13,3) = –7,95.

Luyện tập 2 trang 11 Toán 7 Tập 1: vứt dấu ngoặc rồi tính những tổng sau:

b) 6,5 + <0,75 – (8,25 – 1,75)>.

Lời giải:

a) Ta có:

910−65−74=910−65+74=1820−2420+3520

=18−24+3520=18+35−2420=2920.

b) Ta có: 6,5 + <0,75 – (8,25 – 1,75)>

= 6,5 + (0,75 – 8,25 + 1,75)

= 6,5 + 0,75 – 8,25 + 1,75

= (6,5 + 1,75) + 0,75 – 8,25

= 8,25 – 8,25 + 0,75

= 0 + 0,75

= 0,75

Giải Toán 7 trang 12 Tập 1

Vận dụng 1 trang 12 Toán 7 Tập 1: Khoai tây là thức ăn uống chính của người châu Âu và là 1 trong món ăn yêu quý của người việt Nam. Vào 100 gam khoai tây khô bao gồm 11 gam nước; 6,6 gam protein; 0,3 gam hóa học béo; 75,1 gam glucid và các chất khác.

(TheoViện bổ dưỡng Quốc gia)

Em hãy cho biết khối lượng các hóa học khác trong 100 gam khoai tây khô.

Lời giải:

Khối lượng những chất không giống (ngoài nước, protein, hóa học béo, glucid) trong 100 gam khoai tây khô là:

100 – 11 – 6,6 – 0,3 – 75,1 = (100 – 11) – (6,6 + 0,3 + 75,1) = 89 – 82 = 7 (gam).

Vậy trọng lượng các chất khác vào 100 gam khoai tây khô là 7 gam.


HĐ 3 trang 12 Toán 7 Tập 1: Viết những hỗn số và số thập phân trong số phép tính sau bên dưới dạng phân số rồi tiến hành phép tính:

a)0,36.−59;

b)−76:157.

Lời giải:

a) Ta có:0,36.−59=36100.−59=925.−59=9.−525.9=−15.

b) Ta có:−76:157=−76:127=−76.712=−7.76.12=−4972.

Xem thêm: Xem Tên Công Ty Theo Phong Thủy Và Tuổi, Vì Sao Nên Đặt Tên Công Ty Theo Phong Thủy

Luyện tập 3 trang 12 Toán 7 Tập 1: Tính:

a)-913.-45;

b)-0,7:32.

Lời giải:

a) Ta có:−913.−45=−913.−45=−9.−413.5=3665.

b) Ta có:−0,7:32=−710.23=−7.210.3=−715.

Luyện tập 4 trang 12 Toán 7 Tập 1: Tính một phương pháp hợp lí:

76.341 +76.-0.25.

Lời giải:

Ta có:76.314+76.−0,25=76.134+76.−14

=76134+−14=76.13−14=76.124=76.3=72.

Giải Toán 7 trang 13 Tập 1

Vận dụng 2 trang 13 Toán 7 Tập 1: có hai tấm hình ảnh kích thước 10 centimet x15 centimet được in lên trên giấy ảnh kích thước 21,6 centimet x27,9 centimet như Hình 1.8. Giả dụ cắt hình ảnh theo đúng form size thì diện tích s phần giấy ảnh còn lại là bao nhiêu?

Lời giải:

Phần giấy ảnh có kích cỡ 21,6 centimet x27,9 cm bắt buộc phần giấy ảnh là hình chữ nhật.

Áp dụng bí quyết tính diện tích s của hình chữ nhật ta có diện tích s giấy ảnh kích thước 21,6 cm x27,9 centimet là:

21,6.27,9=21610.27910=216.27910.10=60264100= 602,64 (cm2).

Tấm hình ảnh có kích thước 10 cm x15 cm nên là tấm ảnh là hình chữ nhật.

Áp dụng phương pháp tính diện tích s hình chữ nhật ta có diện tích của một tấm hình ảnh kích thước 10 cm x15 cm là: 10.15 = 150 (cm2).

Diện tích của nhị tấm ảnh kích thước 10 cm x15 centimet là: 2.150 = 300 (cm2).

Nếu cắt theo như hình 1.8 thì diện tích s phần giấy hình ảnh còn lại là: 602,64 – 300 = 302,64 (cm2).

Bài tập

Bài 1.7 trang 13 Toán 7 Tập 1: Tính:

a)−618+1827;

b)2,5−−69;

c) –0,32 . (–0,875);

d)−5:215.

Lời giải:

a)−618+1827=−6:618:6+18:927:9=−13+23=−1+23=13.

b)2,5−−69=2510+69=52+23=156+46=15+46=196.

c) –0,32 . (–0,875)=−32100.−8751000=−32:4100:4.−875:1251000:125=−825.−78=−8.−725.8=725.

d)−5:215=−5:115=−5.511=−5.511=−2511.

Bài 1.8 trang 13 Toán 7 Tập 1: Tính giá bán trị của những biểu thức sau:

a)8+213−35−5+0,4−313−2;

b)7−12−34:5−14−58.

Lời giải:

a)8+213−35−5+0,4−313−2

=8+213−35−5+25−3+13−2

=8+2+13−35−5−25−3−13+2

=8−5−3+2+2+13−13−35+25

=4+0−1

=3

b)7−12−34:5−14−58

=284−24−34:408−28−58

=28−2−34:40−2−58

=234:338

=234.833

=23.84.33

=4633

Bài 1.9 trang 13 Toán 7 Tập 1: Em hãy tìm biện pháp “nối” các số ở những cái lá vào Hình 1.9 bằng những phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách và dấu ngoặc để được một biểu thức có mức giá trị đúng ngay số ở bông hoa.

Lời giải:

Biểu thức với phép tính có mức giá trị bởi đúng số ở nhành hoa là: –25.4 + (10 : –2) = –105.

Ngoài phương pháp trên, ta cũng có thể điền như sau: – 25 + 10 . 4 . (– 2) = – 105

Chú ý: hoàn toàn có thể hoán đổi vị trí của những thừa số vào tích hoặc số hạng vào tổng để được một phép tính mới, chẳng hạn 10 . (– 2) . 4 + (– 25) = – 105,...

Bài 1.10 trang 13 Toán 7 Tập 1: Tính một giải pháp hợp lí.

0,65.78 +215.2020 + 0,35.78 – 2,2.2020.

Lời giải:

0,65.78 +215.2020 + 0,35.78 – 2,2.2020

=215.2020 – 2,2.2020+ 0,65.78 + 0,35.78

=215.2020 – 2,2.2020+ (0,65.78 + 0,35.78)

=115.2020 –115.2020+ 78.(0,65 + 0,35)

= 0 + 78.1

= 0 + 78

= 78.

Bài 1.11 trang 13 Toán 7 Tập 1: phòng đựng sách của một giá sách trong thư viện dài 120 cm (xem hình bên). Fan ta dự tính xếp các cuốn sách dày khoảng tầm 2,4 centimet vào phòng này. Hỏi chống sách đó có thể để được không ít nhất bao nhiêu cuốn sách như vậy?

*

Lời giải:

Mỗi cuốn sách dày 2,4 cm buộc phải số sách nhiều nhất mà phòng sách có thể để là:

120 : 2,4 = 50 (cuốn).

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 6 Unit 5 Skills 2 (Trang 55), Unit 5 Lớp 6: Skills 2 (Trang 55)

Vậy chống sách đó có thể để được nhiều nhất 50 cuốn sách.