Lực tương tác giữa hai điện tích

     

Lực shop tĩnh điện giữa hai điện tích điểm đứng im đặt cách nhau một khoảng chừng 4 centimet là F. Nếu để chúng biện pháp nhau 1 centimet thì lực tác động giữa chúng là


Áp dụng biểu thức tính lực thúc đẩy tĩnh điện: (F = kdfracvarepsilon r^2)


Ta có:

+ khi r1 = 4cm: Lực hệ trọng tĩnh điện giữa hai điện tích:

(F = kdfracvarepsilon r_1^2)

+ khi r2 = 1cm: Lực tác động tĩnh năng lượng điện giữa hai năng lượng điện tích:

(F' = kdfracleftvarepsilon r_2^2)

( o dfracF'F = dfracr_1^2r_2^2 = dfrac(4.10^ - 2)^2(10^ - 2)^2 = 16 o F' = 16F)


Nhóm 2K5 ôn thi review năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi bên trên

*
*


*
*
*
*
*
*
*
*

Hai điện tích q.1 = q, q.2 = -3q đặt biện pháp nhau một khoảng tầm r. Nếu điện tích q1 tính năng lực năng lượng điện lên năng lượng điện tích quận 2 có độ bự là F thì lực tác dụng của điện tích q.2 lên q.1 có độ lớn là


Lực cửa hàng tĩnh điện giữa hai năng lượng điện điểm đứng yên ổn đặt phương pháp nhau một khoảng 4 centimet là F. Nếu để chúng biện pháp nhau 1 cm thì lực hệ trọng giữa bọn chúng là


Hai điện tích điểm đứng yên ổn trong không khí phương pháp nhau một khoảng $r$ tác dụng lên nhau lực bao gồm độ lớn bởi $F$. Lúc đưa nó vào trong dầu hoả bao gồm hằng số điện môi $varepsilon = 2$ với giảm khoảng cách giữa chúng còn (dfracr3) thì độ béo của lực liên hệ giữa chúng là


Hai điện tích điểm q1 = +3 (µC) và q2 = -3 (µC), để trong dầu (ε = 2) biện pháp nhau một khoảng chừng r = 3 (cm). Lực liên hệ giữa hai năng lượng điện đó là:


Hai quả cầu bé dại có năng lượng điện 10-7 (C) và 4.10-7 (C), liên can với nhau một lực 0,1 (N) vào chân không. Khoảng cách giữa bọn chúng là:


Cho 2 điện tích điểm giống như nhau, phương pháp nhau một khoảng 5cm, đặt trong chân không. Lực liên quan giữa chúng là F = 1,8.10-4 N. Độ phệ của điện tích q.1 và quận 2 là?


Hai hạt lớp bụi trong không khí, từng hạt đựng 5.108 electron giải pháp nhau 2cm. Lực đẩy tĩnh điện giữa nhị hạt bằng?


Một thanh bônit khi cọ xát với tấm dạ (cả hai cô lập với các vật khác) thì thu được điện tích -3.10-8 C. Tấm dạ sẽ sở hữu được điện tích


Đặt 2 năng lượng điện tích q.1 và q2 trong không khí. Lực hút tĩnh điện giữa hai năng lượng điện là 2.10-6 N. Khi chuyển chúng xa nhau thêm 2 cm thì lực hút là 5.10-7 N. Khoảng cách thuở đầu giữa bọn chúng là


Hai quả cầu kim loại nhỏ tuổi giống nhau mang những điện tích q1, quận 2 đặt trong không khí và cách nhau một khoảng r = 20cm. Bọn chúng hút nhau bởi một lực F = 3,6.10-4 N. Mang lại hai quả mong tiếp xúc với nhau rồi lại gửi về khoảng cách cũ thì bọn chúng đẩy nhau bởi một lực F’ = 2,025.10-4 (N). Tính năng lượng điện tích q.1 và q2.

Bạn đang xem: Lực tương tác giữa hai điện tích


Mỗi prôtôn có trọng lượng $m = m 1,67.10^ - 27kg$, điện tích $q m = m 1,6.10^ - 19C$. Hỏi lực đẩy thân hai prôtôn to hơn lực lôi kéo giữa chúng bao nhiêu lần ?


Trong chân không, đến hai năng lượng điện (q_1 = - q_2 = 10^ - 7C) để tại hai điểm $A$ và $B$ biện pháp nhau $8cm$. Trên điểm $C$ nằm trê tuyến phố trung trực của $AB$ và giải pháp $AB$ $3cm$ người ta để điện tích (q_o = 10^ - 7C). Lực điện tổng hợp chức năng lên $q_0$.


Tại nhì điểm $A$ cùng $B$ bí quyết nhau $20 cm$ trong ko khí, để hai năng lượng điện $q_1 = -3.10^-6C$, $q_2= 8.10^-6C$. Xác định lực năng lượng điện trường chức năng lên điện tích $q_3=2.10^-6C $ đặt ở $C$. Biết $AC = 12 cm$, $BC = 16 cm$.


Tại 2 điểm A, B cách nhau 10 centimet trong ko khí, đặt 2 điện tích (q_1 = q_2 = - 6.10^ - 6C). Khẳng định lực năng lượng điện trường vị hai điện tích này công dụng lên năng lượng điện (q_3 = - 3.10^ - 8C) để ở C. Biết AC = BC = 15 cm.

Xem thêm: Chơi Game Thời Trang Cặp Đôi Nam Nữa, Game Thời Trang Hay Nhất 2022


Trong ko khí nhị quả cầu nhỏ dại cùng trọng lượng 0,2g được treo vào một điểm bởi hai tua dây nhẹ cách điện tất cả độ dài bằng nhau. đến hai quả ước nhiễm điện thì chúng đẩy nhau. Khi hai quả cầu cân nặng bằng, nhị dây treo phù hợp với nhau một góc 400. Rước g = 10 m/s2. Tính độ khủng lực căng dây chức năng lên từng quả cầu?


Hai điện tích (q_1; = 2.10^ - 8C;q_2; = - 8.10^ - 8C)đặt tại A và B trong không khí; AB = 8cm. Một điện tích q3 đặt tại C. C ở đâu để q3 cân bằng.


Hai năng lượng điện (q_1; = 8.10^ - 8C;q_2; = - 8.10^ - 8;C)đặt trên A, B trong bầu không khí (AB = 6 cm). Xác định lực tính năng lên (q_3; = 8.10^ - 8C) nếu: CA = 4cm, CB = 10cm


Hai trái cầu nhỏ giống nhau bằng sắt kẽm kim loại có trọng lượng m = 5g, được treo vào và một điểm O bằng 2 gai dây không dãn, nhiều năm 30cm. Tích điện cho mỗi quả ước điện tích q đồng nhất thì thấy bọn chúng đẩy nhau cho đến khi 2 dây treo hợp với nhau 1 góc 900. Tính điện tích nhưng mà ta đã truyền đến hai quả cầu. đem g = 10 (m/s2).

Xem thêm: Cách Chữa Bệnh Tụt Huyết Áp, Mẹo Chữa Tụt Huyết Áp Không Dùng Thuốc Tại Nhà


Cho hai điện tích quận 1 = 4µC, q2 > 0 nằm thắt chặt và cố định tại nhị điểm AB trong chân không giống như hình vẽ (b). Điện tích quận 3 = 0,6 µC nằm tại nửa con đường thẳng Ax, hợp với AB góc 1500. Thay đổi vị trí của q.3 trên Ax làm thế nào cho lực năng lượng điện tổng hợp tác dụng lên năng lượng điện tích quận 1 có độ bự là 27 N đôi khi lực điện vì q3 công dụng lên quận 1 có quý hiếm cực đại. Khoảng cách giữa q3 và q1 lúc kia là

*


Hai năng lượng điện tích điểm đặt trong ko khí phương pháp nhau 1m, đẩy nhau một lực F = 1,8N. Điện tích tổng số của hai vật là 3.10-5C. Tìm điện tích mỗi vật.