Mẫu Hợp Đồng Lao Động Song Ngữ Mới Nhất Theo Quy Định

     

Hợp đồng lao đụng là văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Trong bài viết dưới đây, kế toán tài chính Lê Ánh sẽ gửi đến độc giả mẫu vừa lòng đồng lao động tuy vậy ngữ new nhất.

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng lao động song ngữ mới nhất theo quy định

*

1. MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BẢN TIẾNG VIỆT 

Trước khi tìm hiểu thêm mẫu đúng theo đồng lao động tuy vậy ngữ bọn họ cùng xem cụ thể mẫu đúng theo đồng lao động dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

 HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Số: 01/HĐLĐ/2019

 Hôm nay, ngày 01 tháng 02 năm 2019 tại: văn phòng và công sở Công ty

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: Quốc tịch: Việt Nam. Chức vụ: GIÁM ĐỐC

 Và một bên là Quốc tịch: Việt Nam. Sinh ngày.... Tháng …. Năm ….

Địa chỉ thường trú: Số CMTND: cấp cho ngày … / … / … tại Công an:

Thoả thuận ký phối hợp đồng lao cồn và cam đoan làm đúng những điều khoản sau đây:  Điều 1: Thời hạn và quá trình hợp đồng:

Loại đúng theo đồng lao động:Từ ngày thứ nhất tháng hai năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.Địa điểm làm việc: Tại văn phòng doanh nghiệp Kế toán ViệtChức danh siêng môn: nhân viên kế toánCông vấn đề phải làm: Quản lý sổ sách kế toán

  Điều 2: chế độ làm việc:

Thời giờ thao tác (6):

Sáng từ: 08h00 đến 12h00

Chiều từ: 13h00 mang lại 17h00

Được cấp phép những dụng cụ làm việc gồm: địa thế căn cứ theo công việc thực tế.

Điều 3: nhiệm vụ và quyền hạn của tín đồ lao động:

Quyền lợi:Phương tiện chuyển động làm việc: trường đoản cú túc.Mức lương bao gồm hoặc chi phí công: 5.000.000 đồng.

Các khoản hỗ trợ:.

Điện thoại: 300.000 đ/thángXăng xe:Ăn trưa:Được trả lương vào ngày sau cuối của tháng có tác dụng việc.Hình thức trả lương: chi phí mặtTiền thưởng:  Chế độ nâng lương: Tùy theo năng lượng của từng người.Chế độ sống (nghỉ mặt hàng tuần, phép năm, lễ tết...): theo quy định của bộ Luật lao động.Bảo hiểm thôn hội và bảo hiểm y tế: CóChế độ đào tạo: Theo quy chế hoạt động.Những thoả thuận khác: KhôngNghĩa vụ:Hoàn thành những quá trình đã khẳng định trong đúng theo đồng lao động. Chấp hành lệnh điều hành quản lý sản xuất - khiếp doanh, nội quy kỷ chính sách lao động, bình yên lao động.Bồi thường vi phạm luật và đồ gia dụng chất: Theo quy định hoạt động

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người tiêu dùng lao động

Nghĩa vụ:Bảo đảm vấn đề làm và thực hiện không hề thiếu những điều đã khẳng định trong phù hợp đồng lao động. Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho những người lao động theo vừa lòng đồng lao động, thoả mong lao động tập thể (nếu có). Quyền hạn:Điều hành tín đồ lao rượu cồn hoàn thành quá trình theo thích hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm hoàn thành việc...). Tạm hoãn, ngừng hợp đồng lao động, kỷ luật tín đồ lao hễ theo phương pháp của pháp luật, thoả ước lao hễ tập thể (nếu có) cùng nội quy lao đụng của doanh nghiệp. 

 Điều 5. Điều khoản thi hành

Những sự việc về lao hễ không ghi trong phù hợp đồng lao đụng này thì vận dụng quy định của thoả mong tập thể, trường hợp chưa tồn tại thoả cầu tập thể thì áp dụng quy định của lao lý lao động. Hợp đồng lao động được thiết kế thành 02 bạn dạng có quý hiếm ngang nhau, mỗi bên giữ một bạn dạng và tất cả hiệu lực từ thời điểm ngày kí. Khi phía hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao cồn thì nội dung của phụ lục phù hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bạn dạng hợp đồng lao hễ này. 

 

NGƯỜI LAO ĐỘNG NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 

2. MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG tuy vậy NGỮ ANH - VIỆT

*

CÔNG TY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

---------------------------

Số: VL-...../LTD.

No:........................

 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

LABOR CONTRACT

Được phát hành theo Thông tư số ....../........../TT-BLĐTBXH ngày ........ Tháng ........ Năm .......... Của bộ Lao hễ - yêu quý Binh với Xã hội

Issued under the Circular No ......./........./TT-BLDTBXH dated .........month.........years ........ Of the Ministry of Labor, Invalid & Social Affairs

Chúng tôi, một mặt là: Ông/Bà .............................................................................................

We are, from one side: Mr/Ms. ...............................................................................................

Chức vụ: Giám đốc

Position: Director

On behalf of:....................................................................... Co., Ltd.

Address: ………………………………………………………………………………………………….

Và một mặt là:............................................................................................................................

And from other side:.................................................................................................................

Ngày sinh:..................................................................................................................................

Date of birth:.............................................................................................................................

Trình độ:........................................................ Chuyên môn:....................................................

Degree:.......................................................... Profession:........................................................

Home address:...........................................................................................................................

CMND số:....................................... Cấp ngày:...................... Tại:...........................................

ID card no #:.................................. Issue date:.................... Issue at:...................................

Sổ lao cồn số (nếu có):...........................................................................................................

Labor book no (If any).............................................................................................................

Điện thoại:.................................................................................................................................. 

Tel:.............................................................................................................................................. 

Đồng ý ký hợp đồng lao hễ này (Hợp đồng) với những quy định và đk như sau:

Agreed to lớn sign this labor contract (the “Contract”) with the following terms & conditions:

Điều 1: Điều khoản và quá trình trong đúng theo đồng

Article 1: Term & job in labor contract

1.1. Loại Hợp đồng: xác định thời hạn, tính tự ………………..đến: ………..

Kind of Contract: Limited, commencing on to:

Người sử dụng lao động bao gồm quyền kết thúc Hợp đồng trước thời hạn nêu bên trên nếu người lao rượu cồn không đáp ứng yêu cầu công việc.

The Employer holds the right to terminate the Contract if the Empolyee does not satisfy the requirement of work.

Working place: ……….... Co., Ltd.

1.3. Chức vụ/chức danh chăm môn:………… cỗ phận: ………………..

Xem thêm: Xem Tử Vi Nữ 1987 Năm 2021, Tử Vi Tuổi Đinh Mão Năm 2021

Position/Profession: Department:

1.4. Miêu tả công việc: Các các bước theo sự cắt cử của lãnh đạo Công ty.

Job description: All tasks as assigned by the company"s management

Điều 2: thời hạn làm việc

Article 2: Working Hour

Thời giờ làm cho việc: Theo thời hạn biểu do công ty quy định.

Working time: Follow the working times regulated by the Company

Điều 3: quyền lợi và nghĩa vụ và nghĩa vụ của tín đồ lao động

Article 3: Obligations, right & benefit of the Employee

3.1. Quyền lợi và nghĩa vụ của fan lao động

Right and benefits of the Employee

Đồng phục: Được sản phẩm công nghệ đồng phục và bảo lãnh lao động

Uniform: Provided with uniform and labor safety facility

Phương tiện đi lại: Theo cách thức của Công ty

Mean of Transportation: As regulated by the Company

Lương tháng:

Monthly salary:

- Lương cơ bản: …………USD tương tự …………VNĐ

- Basic salary:

- Phụ cấp cho trách nhiệm: …. USD

- Executive allowance:

- Tổng lương: …………USD tương tự …………VNĐ

- Total:

Hình thức trả lương: Lương được tính và được giao dịch thanh toán bằng đưa khoản/tiền mặt vào trong ngày 5 của mon kế tiếp.

Method of Payment: Salary lớn be calculated và paid on the fifth of the following month by bank transfer/in cash.

Tăng lương: Theo nguyên tắc của Công ty

Salary Increment: According khổng lồ the Company’s Policies

Thưởng: Theo chính sách của Công ty

Bonus: According lớn the Company’s Policies

Đào tạo: Theo lịch trình và chiến lược của Công ty.

Training: According to lớn the training schedule and plan arranged by the Company.

Chế độ ngủ ngơi: Theo quy định của công ty và điều khoản về lao động hiện hành.

Time of Rest: According to lớn the Company"s Labor Regulation and current labor regulations.

Bảo hiểm làng hội và y tế: người lao đụng được đóng bảo đảm y tế và bảo hiểm xã hội đúng theo dụng cụ của quy định về bảo hiểm.

Social & health insurance: Social và health insurance of the Employee will be paid in accordance with the regulations on insurance.

3.2. Nghĩa vụ của fan lao động

Obligations of the Employee

+ trả thành quá trình mình gánh vác nêu trong hòa hợp đồng, chấp hành lệnh điều hành và quản lý sản xuất kinh doanh, đảm bảo tài sản của doanh nghiệp và sẽ phụ trách bồi thường xuyên những tài sản bị lỗi hỏng bởi vì vô ý, bất cẩn hay cẩu thả hoặc bị mất cắp khi gửi giao.

+ Fulfill the Job undertaken in this contract, lớn comply with production & business orders, protect the properties of the Company & shall compensate for damage or loss properties incurred by the Company due to carelessness, negligence or stolen.

+ tráng lệ và trang nghiêm tuân thủ cùng tôn trọng thời hạn với các cam đoan trong hòa hợp đồng. Bồi thường cho công ty các giá cả đào sinh sản và/hoặc các khẳng định trách nhiệm bởi tiền nêu trong hòa hợp đồng này hoặc trong quy định của chúng ta trong trường hợp xong xuôi hợp đồng lao đụng trước thời hạn nhưng mà không được sự đồng ý của chỉ huy Công ty.

+ Strictly follow và respect the term of và commiment in the Labor contract. Compensate lớn the Company all training espenses and/or monetary commitment mentioned in the Labor contract and/or in labor regulations of the Company in the case the Employee intentionally terminate the Labor contracr without approval of the director of the Company.

+ trang nghiêm tuân thủ với tôn trọng các yêu ước của lãnh đạo, những nội quy và luật của Công ty.

+ Strictly follow the instruction of management level, rules and regulations in the Company

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

Article 4: Obligations và rights of the Employer

4.1. Nhiệm vụ của người sử dụng lao động

Obligations of the Employer

+ Đảm bảo câu hỏi làm với thực hiện không thiếu các điều đã cam kết trong hòa hợp đồng

+ Ensure the work and completely fulfill all the commitment in the Contract.

+ giao dịch đầy đủ, đúng thời hạn các cơ chế và quyền lợi cho tất cả những người lao rượu cồn theo hợp đồng.

+ Duly và in time settle all the rights và obligations lớn the Employee in accordance with the Contract.

4.2. Nghĩa vụ và quyền lợi của người tiêu dùng lao động

Rights of the Employer

+ tất cả quyền đình chỉ hoặc áp dụng bề ngoài kỷ biện pháp theo phép tắc lao cồn và Nội quy lao hễ hoặc xong Hợp đồng so với Người lao động phạm luật nội quy, quy định của công ty hoặc không đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe cũng tương tự chuyên môn.

+ Has the right khổng lồ suspend or apply disciplinary measures according to lớn labor law và regulations or terminate the contract of the Empolyees who has violated the regulations, rule of the Company or the health và ability could not meet the requirement of work..

+ người sử dụng lao động bao gồm quyền điều chuyển bạn lao rượu cồn sang nơi thao tác khác mà người tiêu dùng lao động quản lý điều hành hoặc làm chủ theo nguyên tắc của pháp luật.

+ Employer reserves the right to lớn transfer the Employee to lớn other property which is owned or managed by the Employer in accordance khổng lồ the law & regulations.

Điều 5: Điều khoản chung

Article 5: General provisions

5.1. Vừa lòng đồng này được gia công và ký kết ngày: …………….tại Hà Nội

This contract is made and signed on: …………………..in Hanoi City

5.2. Vừa lòng đồng này được thiết kế thành 2 bản, người tiêu dùng lao cồn giữ 1 phiên bản và tín đồ lao rượu cồn giữ 1 bản.

This Contract is made in 2 copies, 1 copies will be kept by the Employer & 1 copy lớn be kept by the Employee.

Người thực hiện lao động

Employer

Người lao động

Employee

Bạn rất có thể tải chủng loại hợp đồng lao động tuy nhiên ngữ TẠI ĐÂY

Trên đấy là mẫu đúng theo đồng lao động tuy vậy ngữ mới nhất do Kế toán Lê Ánh xây dựng, hy vọng bài viết này sẽ có lợi với chúng ta đọc.

Xem thêm: Cách Tạo Cuộc Thăm Dò Ý Kiến Trên Messenger Như Thế Nào? Cách Tạo Bảng Khảo Sát Bình Chọn Trong Messenger

Để được trả lời và giải đáp những thắc mắc về nhiệm vụ kế toán, chúng ta có thể tham khảo khóa học kế toán ở Hà Nội và tphcm tại trung vai trung phong Lê Ánh .