Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch 2C 2016

     

Sơ yếu hèn lý định kỳ cán bộ, công chức

1. Nội dung sơ yếu đuối lý kế hoạch cán bộ, công chức2. Mẫu mã sơ yếu hèn lý lịch công chức3. Hướng dẫn chi tiết cách khai Sơ yếu đuối lý kế hoạch cán bộ, công chức4. Sơ yếu lý lịch công chức dùng bạn dạng điện tử từ năm 2023Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC …… Số hiệu cán bộ, công chức: ……Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC ……………………SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
*

1) Họ cùng tên khai sinh (viết chữ in hoa): ......................................2) tên gọi khác:.........................................................................3) Sinh ngày: … tháng … năm ……, nam nữ (nam, nữ): .............4) chỗ sinh: làng ……………, thị xã …………, thức giấc .......................5) Quê quán: thôn …….…… , thị trấn …………, thức giấc ......................

Bạn đang xem: Mẫu sơ yếu lý lịch 2c 2016

Bạn vẫn xem: mẫu mã sơ yếu lý lịch 2c 2016

6) Dân tộc: ………………………………, 7) Tôn giáo: .......................................................8) Nơi đk bộ khẩu hay trú: ...............................................................................(Số nhà, mặt đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)9) chỗ ở hiện nay nay: .........................................................................................................(Số nhà, con đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)10) công việc và nghề nghiệp khi được tuyển chọn dụng: ............................................................................11) Ngày tuyển dụng: …/…/……, phòng ban tuyển dụng: ....................................................12) dịch vụ (chức danh) hiện tại tại: ...................................................................................(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, tất cả chức vụ kiêm nhiệm)13) các bước chính được giao: ......................................................................................14) Ngạch công chức (viên chức): ……………...........…………, Mã ngạch: ........................Bậc lương:……, Hệ số:……, Ngày hưởng:…/…/…....…,Phụ cấp chức vụ:…..............................................…, Phụ cung cấp khác:……..........................15.1- chuyên môn giáo dục diện tích lớn (đã xuất sắc nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):..............................15.2- chuyên môn chuyên môn cao nhất:.................................................................................(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)15.3- Lý luận thiết yếu trị: ……...........…………… 15.4-Quản lý đơn vị nước:................................(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương) (chuyên viên cao cấp, nhân viên chính, chuyên viên, cán sự,........)15.5- ngoại ngữ:…………........................……………, 15.6-Tin học: ....................................(Tên ngoại ngữ + chuyên môn A, B, C, D......) (Trình độ A, B, C,.......)16) Ngày vào Đảng cùng sản Việt Nam:…/…/……, Ngày thiết yếu thức:…/…/……17) Ngày tham gia tổ chức triển khai chính trị - xã hội: .......................................................................(Ngày thâm nhập tổ chức: Đoàn, Hội,..... Và thao tác gì trong tổ chức đó)18) Ngày nhập ngũ:…/…/……, Ngày xuất ngũ: …/…/…… Quân hàm cao nhất:.......................19) danh hiệu được phong tặng ngay cao duy nhất ............................................................................(Anh hùng lao động, hero lực lượng vũ trang; nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân với ưu tú, …)20) khoái khẩu công tác: .....................................................................................................21) Khen thưởng: ……………….........................……, 22) Kỷ luật: ........................................(Hình thức cao nhất, năm nào) (về đảng, chính quyền, đoàn thể hiệ tượng cao nhất, năm nào)23) chứng trạng sức khoẻ: ……, Chiều cao:…, cân nặng nặng:….kg, team máu:……......24) Là yêu quý binh hạng: …./……, Là con mái ấm gia đình chính sách: .............................................(Con yêu mến binh, con liệt sĩ, fan nhiễm chất độc hại da cam Dioxin)25) Số minh chứng nhân dân: .................................................................................... Ngày cấp: …/…/……26) Số sổ BHXH: ......................................................................................................................................27) Đào tạo, bồi dưỡng về siêng môn, nghiệp vụ, lý luận chủ yếu trị, nước ngoài ngữ, tin học.……………….ngày…..tháng..

Xem thêm: Top 18 Vẽ Hình Vẽ Bằng Bút Chì Kute, Vẽ Tranh Cute Bằng Bút Chì Ở Một Đẳng Cấp Khác

năm..

Xem thêm: Cách Chuyển Danh Bạ Từ Sim Sang Máy, Cách Chép Danh Bạ Từ Sim Vào Điện Thoại Samsung

Người khaiTôi xin cam đoan những lời khai trên đó là đúng sự thật(Ký tên, ghi rõ họ tên)Thủ trưởng cơ quan, đơn vị làm chủ và thực hiện CBCC(Ký tên, đóng góp dấu)

2. Chủng loại sơ yếu lý định kỳ công chức

3. Hướng dẫn chi tiết cách khai Sơ yếu đuối lý lịch cán bộ, công chức

1. Họ và tên khai sinh: Viết chữ in hoa đúng với họ với tên trong giấy tờ khai sinh2. Tên thường gọi khác: Là tên gọi khác hoặc túng bấn danh khác dùng trong hoạt động cách mạng, báo chí, văn học tập nghệ thuật,… (nếu có)3. Sinh ngày: Ghi khá đầy đủ ngày, mon năm sinh như trên giấy tờ khai sinh4. Vị trí sinh: vị trí CBCC được ra đời (ghi đúng như trong giấy khai sinh).5. Quê quán: Ghi nơi sinh trưởng của phụ thân đẻ/ông nội của CBCC. Trường hợp quánh biệt có thể ghi theo quê quán của bà bầu đẻ/người nuôi chăm sóc mình từ nhỏ (nếu do dự rõ cha, mẹ đẻ). Ghi rõ tên xã (hoặc phường, thị trấn), thị xã (quận hoặc thành phố thuộc tỉnh), tỉnh giấc (hoặc thành phố trực ở trong trung ương).6. Dân tộc: Ghi rõ tên dân tộc bản địa theo quy định của phòng nước như: Kinh, i, Mường, Mông, Mèo, Kh’me,..7. Tôn giáo: Công giáo, Phật giáo, Cao Đài,… Nếu không tuân theo tôn giáo nào, thì ghi là “Không”8. Nơi đăng ký hộ khẩu hay trú: Ghi theo add nơi đk hộ khẩu hay trú ghi rõ ràng Số nhà, mặt đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh.9. địa điểm ở hiện nay nay: Ghi theo địa chỉ cửa hàng nơi đang ở bây giờ (Số nhà, con đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)10. Công việc và nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Ghi rõ đã có tác dụng nghề gì để kiếm sống trước lúc được tuyển dụng. Nếu chưa tồn tại nghề, sống phụ thuộc vào vào gia đình, thì ghi là “Không nghề nghiệp”.11. Ngày tuyển chọn dụng: Ngày, tháng, năm có đưa ra quyết định tuyển dụng12. Dùng cho (chức danh) hiện nay tại: Chức vụ, chức danh công việc chính được phân công đảm nhận về cơ quan ban ngành hoặc Đảng, đoàn thể, bao gồm cả chức vụ kiêm nhiệm13. Công việc chính được giao: Tên quá trình chính được lãnh đạo phân công đảm nhiệm14. Ngạch công chức (viên chức): tên ngạch công chức hoặc viên chức được ngã nhiệmBậc lương: ......, Hệ số: ....., Ngày hưởng: ......, Phụ cung cấp chức vụ: …......., Phụ cấp khác: .......15.1. Chuyên môn giáo dục diện tích lớn (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): Lớp 12/12 (đối cùng với người giỏi nghiệp lớp 12 hệ 12 năm)15.2. Trình độ chuyên môn cao nhất: (TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)15.3 Lý luận chính trị: chuyên môn lý luận chủ yếu trị cao nhất đã được đào tạo, bồi dưỡng15.4. Quản lý nhà nước:(Cao cấp, trung cấp, sơ cung cấp và tương đương)(chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự,........)15.5. Nước ngoài ngữ:Ghi tên ngoại ngữ + trình độ đào chế tạo ra A, B, C. Ví dụ: Anh C, Pháp B, Nga A,…;Trường đúng theo CBCC vẫn có bằng ngoại ngữ từ trình độ chuyên môn cử nhân trở lên thì đề tên văn bằng + tên ngoại ngữ. Ví dụ: cử nhân Pháp văn, Thạc sĩ Anh văn,…15.6. Tin học: Ghi trình độ tin học tập cao nhất phù hợp với văn bằng, chứng chỉ của CBCC được cơ quan gồm thẩm quyền cấp.16. Ngày vào Đảng cùng sản Việt Nam:+ Ghi rõ ngày, tháng, năm được thu nhận vào Đảng;+Nếu tiếp thu Đảng lần thứ hai mà tuổi Đảng được tính tiếp tục thì ngày vào Đảng tính từ bỏ lần đồ vật nhất;+ nếu tuổi Đảng không tính liên tiếp thì ghi ngày vào Đảng lần đồ vật 2.17. Ngày tham gia tổ chức triển khai chính trị - làng hội: Ghi ngày, tháng, năm tham gia tổ chức Đoàn, Hội,…và ghi rõ thao tác làm việc gì vào tổ chức.18. Ngày nhập ngũ:+ Ghi ngày, tháng, năm đi dạo đội, công an cùng ngày xuất ngũ. Ghi rõ quân hàm hoặc chức vụ cao nhất trong quân team hoặc công an (nếu có).+ giả dụ có thời hạn tái ngũ, thì ghi thêm ngày tái ngũ bên cạnh ngày nhập ngũ.19. Danh hiệu được phong tặng cao nhất: (Anh hùng lao động, nhân vật lực lượng vũ trang; công ty giáo, thày thuốc, nghệ sĩ nhân dân cùng ưu tú,.......................................)20. Yêu thích công tác: làm việc gì thì tương thích nhất, bao gồm hiệu quả21. Khen thưởng:+ thời hạn khen thưởng: tháng/năm.+ nội dung và vẻ ngoài khen thưởng: khen thưởng về kết quả gì, bề ngoài như: Giấy khen, bằng khen, Huy chương, Huân chương. - Cấp quyết định khen thưởng.22. Kỷ luật:(Hình thức cao nhất, năm nào)(về đảng, chính quyền, đoàn thể bề ngoài cao nhất, năm nào)
23. Chứng trạng sức khỏe: triệu chứng sức khỏe phiên bản thân bây giờ (Tốt, trung bình, kém); gồm bệnh gì mãn tính, ghi rõ độ cao cơ thể, ghi rõ cân nặng cơ thể cùng nhóm ngày tiết gì.

4. Sơ yếu lý kế hoạch công chức dùng phiên bản điện tử từ năm 2023

Sơ yếu lý lịch điện tử của cán bộ, công chức, viên chức vẫn thay bạn dạng giấy từ thời điểm năm 2023, tiến tới phân biệt việc cai quản cán bộ.Lý lịch năng lượng điện tử sẽ được dùng khi thực hiện quy trình tuyển chọn dụng, nâng ngạch, gửi ngạch, điều động, luân chuyển, đổi khác vị trí công tác, quy hoạch, đề bạt, bửa nhiệm, trình làng bầu cử...Nội dung nói bên trên được nêu rõ trong quyết định số 612/QĐ-BNV về Kế hoạch xúc tiến Đề án xây dựng đại lý dữ liệu nước nhà về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước do bộ trưởng liên nghành Nội vụ Lê Vĩnh Tân cam kết ban hành.Theo đưa ra quyết định này, những cơ quan lại phải từng bước một số hóa thông tin dữ liệu để sửa chữa hồ sơ giấy truyền thống; triển khai cấp biên chế công chức, số người thao tác và đúng theo đồng lao rượu cồn (theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP) trong những cơ quan bên nước qua hệ thống phần mềm, các đại lý dữ liệu. Tin tức được kết nối, share với các hệ thống thông tin, cổng dịch vụ công, cửa hàng dữ liệu tổ quốc khác... để tích hợp, tổng hợp, so sánh dữ liệu, dự báo cung ứng trong việc ban hành chính sách của chủ yếu phủ, Thủ tướng về công tác làm việc cán bộ, nguồn lực lượng lao động theo thời hạn thực.Để đạt được kết quả đó, cỗ Nội vụ kiến tạo kế hoạch đến khi xong năm 2020 hoàn thiện thể chế để chế tạo ra cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu non sông về cán bộ, công chức, viên chức trong những cơ quan bên nước. Vào đó, các văn bản pháp nguyên tắc quy định về cai quản cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức bộ máy, biên chế sẽ tập trung xây dựng, sửa đổi, té sung.Theo kế hoạch, năm 2021, hạ tầng kỹ thuật cửa hàng dữ liệu nước nhà về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan bên nước tại cỗ Nội vụ đang hoàn thành. Các phần mềm ứng dụng, khối hệ thống kết nối, chia sẻ tích vừa lòng dữ liệu; phương án kỹ thuật mật mã để bảo mật dữ liệu tàng trữ và tài liệu trao thay đổi thuộc phạm vi kín Nhà nước. Năm 2022 và các năm tiếp theo, cửa hàng dữ liệu đất nước về cán bộ, công chức, viên chức sẽ được đưa vào quản lý và sử dụng. Lãnh đạo bộ Nội vụ mang đến hay, việc khai quật cơ sở dữ liệu non sông về cán bộ, công chức, viên chức thêm với làm chủ nhà nước, lãnh đạo điều hành, cải cách hành bao gồm liên quan quản lý cán bộ của những cơ quan đơn vị nước."Từng cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan công ty nước từ trung ương đến địa phương sẽ được phân quyền để tự cập nhật thường xuyên tin tức bổ sung, có thay đổi của bản thân theo pháp luật trong công tác làm việc cán bộ và được liên thông vào toàn khối hệ thống chính trị", lãnh đạo cỗ Nội vụ cho hay.Mời những bạn xem thêm tại mục việc làm - Nhân sự vào phần biểu chủng loại nhé.Mẫu thư cảm ơn đơn vị tuyển dụng sau bỏng vấnBộ mẫu solo xin việc song ngữ - tiếng Việt cùng tiếng AnhMẫu đơn xin câu hỏi dành cho những người đã có kinh nghiệm