Nhỏ hơn hoặc bằng trong excel

     
Excel mang lại lutra.vn 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 xem thêm...Ít hơn

Kiểm tra xem đk có đúng hay sai và thực hiện so sánh lô-gic giữa các biểu thức là phổ biến so với nhiều tác vụ. Chúng ta có thể sử dụng các hàm AND, OR, NOTvà IF để chế tạo ra công thức bao gồm điều kiện.

Bạn đang xem: Nhỏ hơn hoặc bằng trong excel

Ví dụ: hàm IF sử dụng các đối số sau đây.

*

Công thức sử dụng hàm IF

*
logical_test: Điều khiếu nại mà bạn có nhu cầu kiểm tra.

*
value_if_true: giá chỉ trị cần trả về nếu điều kiện là True.

*
value_if_false: giá bán trị buộc phải trả về nếu đk là False.

Để biết thêm thông tin về phong thái tạo công thức, hãy coi mục chế tạo ra hoặc xóa công thức.

Bạn ước ao làm gì?

Tạo công thức có đk dẫn cho giá trị lô-gic (TRUE hoặc FALSE)

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng những hàm với toán tử AND, OR cùng NOT như minh họa trong ví dụ sau đây.

Ví dụ

Ví dụ hoàn toàn có thể dễ gọi hơn nếu như bạn coppy nó vào trong 1 trang tính trống.

Tôi làm thế nào để coppy ví dụ?

Chọn lấy ví dụ như trong nội dung bài viết này.

Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

Nhấn CTRL+C.

Trong Excel, hãy sinh sản một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.


Quan trọng: Để ví dụ hoạt động đúng cách, bạn phải dán ví dụ này vào ô A1 của trang tính.


Để chuyển giữa xem kết quả và coi công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

Xem thêm: Lời Bài Thơ Quê Hương Của Giang Nam ), Thơ Giang Nam

Sau khi xào luộc ví dụ vào trang tính trống, bạn có thể điều chỉnh cho cân xứng với nhu yếu của bạn.

15

Dữ liệu

9

8

Cỏ cha lá

Widget

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=AND(A2>A3, A2A3, A2"Sprockets",A6 = "Tiện ích")

Xác định cực hiếm trong ô A5 không bởi "Sprockets" hay không hoặc nếu quý giá trong A6 bởi "Widget". (TRUE)

Để hiểu thêm thông tin về phong thái sử dụng những hàm này, hãy xem hàm AND, hàm OR cùng hàm NOT.

Đầu trang

Tạo một công thức có đk dẫn mang đến một phép tính khác hoặc trong các giá trị khác không hẳn TRUE hoặc FALSE

Để triển khai tác vụ này, hãy sử dụng các hàm với toán tử IF, AND và OR như minh họa trong ví dụ như sau đây.

Ví dụ

Ví dụ rất có thể dễ phát âm hơn trường hợp bạn xào luộc nó vào một trong những trang tính trống.

Tôi làm nắm nào để sao chép ví dụ?

Chọn ví dụ như trong bài viết này.


Quan trọng: Không chọn các tiêu đề sản phẩm hoặc cột.


Chọn một ví dụ như từ phần Trợ giúp

Nhấn CTRL+C.

Trong Excel, hãy chế tác một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.


Quan trọng: Để ví dụ hoạt động đúng cách, bạn phải dán ví dụ này vào ô A1 của trang tính.


Để chuyển giữa coi kết quả và coi công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

Sau khi xào luộc ví dụ vào trang tính trống, chúng ta có thể điều chỉnh cho tương xứng với yêu cầu của bạn.

Xem thêm: Các Bài Toán Có Lời Văn Lớp 1 Bài Toán Có Lời Văn Lớp 1, 18 Bài Toán Có Lời Văn Lớp 1

15

Dữ liệu

9

8

Cỏ ba lá

Widget

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=IF(A2=15, "OK", "Không OK")

Nếu cực hiếm trong ô A2 bằng 15, trả về "OK". Trường hợp không, trả về "Không OK". (OK)

=IF(A215, "OK", "Không OK")

Nếu quý hiếm trong ô A2 không bởi 15, trả về "OK". Giả dụ không, trả về "Không OK". (Không ok)

=IF(NOT(A2"SPROCKETS", "OK", "Not OK")

Nếu quý hiếm trong ô A5 không bằng "SPROCKETS", trả về "OK". Trường hợp không, trả về "Không OK". (Không ok)

=IF(AND(A2>A3, A2A3, A2A4), "OK", "Not OK")

Nếu quý giá trong ô A2 không bằng A3 và cực hiếm trong A2 cũng không bằng giá trị vào A4, trả về "OK". Trường hợp không, trả về "Không OK". (OK)

=IF(OR(A2>A3, A2"Sprockets", A6"Widgets"), "OK", "Not OK")

Nếu quý giá trong ô A5 không bởi "Sprockets" hoặc quý hiếm trong A6 không bằng "Widgets", trả về "OK". Giả dụ không, trả về "Không OK". (Không ok)

=IF(OR(A2A3, A2A4), "OK", "Không OK")

Nếu quý giá trong ô A2 không bằng giá trị vào A3 hoặc cực hiếm trong A2 không bằng giá trị vào A4, trả về "OK". Ví như không, trả về "Không OK". (OK)

Để hiểu biết thêm thông tin về cách sử dụng các hàm này, hãy coi hàm IF, hàm và và hàm OR.