Sức mạnh của ngôn từ pdf

     

Để có được những điều bạn mong mỏi muốn, giao tiếp đó là chiếc chìa khóa đầu tiên. Kiên cố chắn bạn sẽ tìm thấy trong cuốn sách này mọi lời khuyên, những tuyệt kỹ giao tiếp tác dụng đến không thể tinh được và thực sự bổ ích trong các bước và cuộc sống thường ngày của bạn. Chẳng hạn, các bạn nên thực hiện ngôn từ ra làm sao để: • Tạo tuyệt vời với sếp với thăng tiến trên con đường sự nghiệp. • Dung hòa quan hệ với đông đảo đồng nghiệp hay người tiêu dùng khó tính. • Yêu ước nhà hỗ trợ hàng hóa, dịch... DON GABOR S C M NH C A

Thể nhiều loại Tài liệu miễn chi phí Kỹ năng tiếp xúc

Số trang 19

nhiều loại tệp PDF

kích cỡ

tên tệp
Bạn đang xem: Sức mạnh của ngôn từ pdf

DON GABOR S C M NH C A NGÔN T WORDS THAT WINBiên d ch: Kim Vân – Minh Tươi - vương Long Bìa 1: ►5 túng quy t mài s c k năng thuy t trình c a b n ►6 câu h i then ch t trư c khi di n thuy t ►7 bư c xây d ng với c ng c các m i quan tiền h ►8 sai l m thư ng g p. Trong giao ti phường ►9 méc nhau nư c b n, m t khách hàng hàng, ư c ph c v t t hơn ►10 phương pháp nói không mà không làm cho m t lòng ngư i i di n Bìa 2: V tác gi Don Gabor là m t vào nh ng chuyên viên hàng u v ngh thu t giao ti phường và thuy t trình hi u qu . Ôngt ng gi ng d y hàng trăm khóa bốn v n với hu n luy n k năng giao ti p. T i các công ty với t phường oàn M cùng trênth gi i. Don là tác gi c a nhi u quy n sách như: Words that Win, How lớn Start a Conversation và MakeFriends, Big Things Happen, Turn small talk into Big Deals, Speaking Your Mind in 101 Difficult Situations... Don còn là một phát ngôn viên c a T ch c Sprint và Frito-Lay, member c a Hi p. H i Di n gi M vàHi p h i hu n luy n và Phát tri n Hoa Kỳ. Ông thư ng xuyên xu t hi n trên tróc nã n hình với ư c t phường chí TheNew Yorker g i là “Chuyên gia giao ti p. Tài năng”. B n có th liên l c v i Don Gabor theo a ch dư i ây: i n tho i: 718-768-0824 ư ng dây mày n phí: 800-423-4203 E-mail: don
dongabor.com Tr s : Conversation Arts truyền thông P.O. Box 715 Brooklyn, thành phố new york 11215 Bìa 4: t ư c nh ng i u b n mong mỏi mu n, giao ti p đó là chi c chìa khóa u tiên. Ch c ch n b n stìm th y vào S c m nh c a Ngôn t nh ng l i khuyên, nh ng túng quy t giao ti phường hi u qu n ng c nhiênvà th c s h u ích trong vi c cùng cu c s ng c a b n. Ch ng h n, b n đề xuất s d ng ngôn t như th làm sao : • T o n bốn ng v i s p. Và thăng ti n trên nhỏ ư ng s nghi phường • hài hòa m i quan h v i nh ng ng nghi p. Hay khách hàng khó tính. • yêu c u bên cung c p. Hàng hóa, d ch v ph c v b n t t hơn. • bao gồm bu i h n hò như ý. • T o thi n c m v i hàng xóm c a b n. • Xây d ng m i quan tiền h b n bè, ng nghi p, gia ình t t p L i gi i thi u B n có bi t i m thông thường nh t gi a m t bài xích di n văn trư c công chúng, giao ti p v i những ng nghi p khótính, cu c h n hò u tiên cùng yêu c u ư c âu yếm d ch v người tiêu dùng t t hơn là gì không? ó là b n ph i bi t s d ng úng ngôn t vào úng th i i m với úng i tứ ng t ư c k t qu nhưmong mu n. N u b n cũng gi ng như sản phẩm tri u ngư i thư ng ng i l ng yên trong các cu c h p, b l nhi u cơ h ithăng ti n, căng th ng trong các bu i g phường m t, ko bi t nói gì m i lúc i di n v i c p. Trên, thư ng nói v ingư i thân nh ng i u lúc n về sau ph i h i h n, ho c ko bao gi t ư c k t qu suôn sẻ trong các cu ctranh lu n… thì quy n sách này là m t l a ch n cực kỳ úng n dành riêng cho b n! Quy n sách này còn có th giúp ư c gì cho b n? S c m nh c a Ngôn t s với n mang đến b n câu tr l i th a áng i v i câu h i trên ng th i s t ngb n r t nhi u t ng kỳ di u, nh ng câu ch tinh t , nh ng biện pháp m u mê say c t a n không ng , các ngc nh giao ti p. Và ví d minh h a c c kỳ sinh ng… T t c s góp b n t ư c i u b n mu n trong vượt trìnhgiao ti p trên nhi u phương di n cu c s ng, c bi t t i địa điểm làm vi c và trong các cu c àm phán v i i tác.Tôi tin r ng lúc áp d ng nh ng đưa ra n lư c, túng thiếu quy t cùng k năng giao ti phường này, b n s tr đề nghị t tin, cu n hút,chuyên nghi phường và g t hái nhi u thành công xuất sắc hơn n a. S d ng cu n sách này như th nào? Tôi ã c g ng trình diễn S c m nh c a Ngôn t theo b c c ơn gi n nh t b n gồm th tìm ra ngay câutr l i đến nh ng tình hu ng cạnh tranh x nh t g p. Ph i. Quy n sách ư c chia thành ba ph n g m trăng tròn chương v i hàng trăm g i ý, tình hu ng và những ví d th c t : Ph n 1: S c m nh ngôn t trong công vi c Ph n 2: S c m nh ngôn t trong quan tiền h quý khách hàng - công ty cung c p. Ph n 3: S c m nh ngôn t trong giao ti p xã h i B n có th s d ng cu n sách này như m t c m nang tham kh o cùng không nh t thi t ph i c nó t u n cu i theo th t m i tất cả th nâng cấp k năng giao ti phường c a mình. Hãy tho i mái m ra b t c ch nàob n th y thú v và h c cách nói úng nh ng gì c n nói vào úng th i i m ham mê h p B n s mau lẹ nh nra r ng g t hái nh ng l i ích khổng lồ l n t quy n sách này là i u r t d dàng: S d ng úng ngôn t t hi u qugiao ti p cao nh t. PH N 1S C M NH NGÔN T vào CÔNG VI C Chương 1 có m t phong cách giao ti p. T tin và siêng nghi p. K năng quan lại tr ng nh t trong m i k năng là không bao gi sử dụng hai t trong khi ch m t t là . - Thomas Jefferson (1743 – 1826) – T ng th ng th 3 c a M Bư c vào phòng làm cho vi c c a T ng th ng Franklin D. Roosevelt, Lyndon B. Johnson, m t ngh sĩ tr tu ic a bang Texas, với theo bên mình d án ưa i n v những vùng nông làng mạc t i bang c a mình. Th nhưng,Johnson ã không có m t cơ h i nào trình diễn k ho ch c a mình vì chưng T ng th ng Roosevelt không ng ng nóitrong su t cu c g p. M t. Th t v ng dẫu vậy không h n n lòng, Johnson suy nghĩ anh c n ph i i u ch nh l i phong cách giao ti p. N umu n ham mê s để ý c a T ng th ng vào ý tứ ng c a mình. Th là trong l n g p k ti p, tức thì l p. T cJohnson c t cao gi ng trư c khi Roosevelt k p th t ra n a l i: “Nư c, nư c, nư c! Nư c ch y kh phường nơi tuy vậy nhi u ngư i v n ang khát nư c!” - Johnson nói oangoang - “ i n, i n, i n! i n giăng kh p n o, th mà ngư i dân quê tôi l i không tồn tại i n dùng!” K t qulà, ch thêm vài ba phút trao i v i T ng th ng, Johnson ã nh n ư c s ng h c a Roosevelt mang đến d án c aanh. Phong cách giao ti p - hay giải pháp b n nói chuy n và gây nh lỗi ng v i ngư i không giống - tất cả th sở hữu n chob n nh ng l i ích l n t m t ngôn t nh nhưng tinh t . Cũng tương tự các bao gồm tr gia luôn để ý n nh ng chiti t nh nh t trong bài thuy t trình giỏi ki n ngh c a mình, vi c đẽo gọt k năng giao ti phường s giúp b n ch n vàs d ng úng t ng nói chuy n v i ngư i không giống m t phương pháp hi u qu nh t. Năm phương pháp giúp k năng di n thuy t c a b n tr cần s c s o Tôi nh n ra r ng nh ng gì tôi ã ko nói không bao gi gây t n h i mang lại tôi. - Calvin Coolidge (1872-1933), T ng th ng th 30 c a M M t bên qu n lý n tr v văn phòng làm vi c v i v m t m i sau khi nghe v ch t ch t p oàn phân phát bi ub ng m t gi ng u u trong su t bu i h phường Th y v y, m t ng nghi p h i ông v ch t ch ã nói gì, công ty qu nlý áp: “À, ông y ch ng nói gì c !” Ch c h n, nhi u ngư i trong bọn họ ã t ng nghe m t ai ó thao thao b t tuy t, cơ mà r t cu c l i ch nghi u h ang nói v v n gì. Kh năng di n t m t cách ví dụ các ý tứ ng, ghê nghi m, quan i m cùng c mxúc c a b n thân s góp b n t o ra s không giống bi t với t hi u qu giao ti p. Rõ r t so v i vi c nói lan man vô t nkhông có tr ng tâm. N u b n bi t di n t m t bí quyết ng n g n với súc tích, ng nghi p. C a b n s không ch ghi nh nh ng i u b n nói bên cạnh đó tôn tr ng ý ki n c a b n n a. Sau ây là 5 biện pháp giúp mài s c k năng di n thuy t c a b n: 1. Làm cho n i b t n i dung bao gồm b ng nh ng câu bao hàm ng n g n T p thói quen k l i mang lại ng nghi phường nghe n i dung chính c a nh ng quy n sách ho c bài bác báo nhưng b n ã c, ho c n i dung c a nh ng bu i h i th o nhưng b n ã tham d . Hãy l a ch n nh ng tài nhưng mà b n tinch c là h s hào h ng l ng nghe. Ch nói chuy n c a b n ph i liên quan n công vi c c a h , ho c m tchương trình truy nã n hình vui nh n xuất xắc b t c gì phù h p v i trả c nh với ngư i nghe. B n có th s d ng 5 lo i câu h i mà những nhà báo thư ng dùng tóm t t l i n i dung bu i nóichuy n: Ai? Vi c gì? âu? khi nào? cùng T i sao? Ví d , n u b n ang nói chuy n v i ng nghi p ho c quý khách trư c bu i h p bàn v k ho chkinh doanh tháng t i, b n gồm th g i chuy n như sau: “T i qua, tôi bao gồm d m t h i th o v ngh thu t nóitrư c công chúng. Di n gi r t siêng nghi p và t t c nh ng ngư i tham gia u ư c m i ng trư cnhóm th c hành thuy t trình trong tầm 3 phút v b t c tài gì h thích”. N u ng nghi phường c a b n th hi n s quan tiền tâm, b n hãy miêu t ng n g n nh ng i u b n ã h c ư mang đến c n bốn ng sâu m nh t i v i b n c a bu i h i th o ó. N u th i gian cho phép, b n hãy phân tách s v ih m t vài chi ti t y color s c v m t ho t ng giỏi ch mà b n c m th y thú v nh t trong h i th o. 2. Ch n ngôn t đúng đắn và d hi u ã bao gi b n nói chuy n v i m t ngư i luôn luôn c tạo n bốn ng v i b n b ng cách dùng nh ng t ngcao siêu, nặng nề hi u tuy vậy r ng tu ch chưa? C m giác c a b n th nào? Tôi nghĩ b n ch ng bao gồm n tư ng gì cvì khi ó b n ang b n suy xét xem h mu n nói gì? S th t là, nh ng ngôn t m nh m gồm s c tác ng r t l n n u ư c s d ng gồm ch n l c cùng chuy nt i ư c n i dung b n mu n nói. B i v y, thay vì chưng c s d ng nh ng t ng th t “kêu” nhưng mà xa l , b n hãydùng nh ng t chính xác và sinh ng góp ngư i nghe d dàng hình dung ra m t b c tranh toàn c nhc a câu chuy n. Nh th , ngư i nghe s hi u r t nhanh và nh ngay nh ng gì b n nói. 3. Hãy cần sử dụng nh ng câu ng n g n, m nh m Nh ng lời nói dông dài, l ng c ng, b t u m t ng và k t thúc m t n o s lúc n ngư i nghe b b ir i. H n ch i m y u này, t t nh t là b n đề nghị dùng danh t ch ngư i, ch khu vực ch n và s v t có tác dụng chng trong lời nói c a b n. M t s xem xét giúp câu văn thêm ng n g n, súc tích: • ng nói: “S th t là họ ang d n u v doanh s bán hàng cho th y r ng…” Hãy nói: “Chúng ta ang d n u v doanh s cung cấp hàng. I u này đến th y…” • ng nói: “Bà Smith, ngư i hi n ang là trư ng chống c a bọn chúng ta, s phạt bi u v i chúng ta hôm nay”. Hãy nói: “Bà Smith, trư ng phòng c a chúng ta, s phân phát bi u hôm nay”. • ng nói: “Báo cáo thư ng niên c a bọn chúng ta, t c b n report ã ư c phát hành trong thời điểm tháng trư c, ã ch ra r ng….” Hãy nói: “Báo cáo thư ng niên c a bọn chúng ta, ư c vạc hành hồi tháng trư c, ã ch ra r ng…” NH NG T NÊN DÙNG Tránh cần sử dụng t “không” trư c m t t làm sao ó nh m làm ráng i nghĩa c a nó.i u ó s lúc n t ng b n dùng không có s c thuy t ph c cao. Sau ây là m t vài ví d : ko nên: Nên: ko úng l m (not right) ------------------- sai (unfair, wrong) không t l m (not bad) ------------------------ vừa phải (average) không thật t (not expensive) ------------- R (cheap) ko thú v l m (not interesting) ---------------- ngán (boring) ko nh rõ (did not remember) -------------- Quên (forgot) 4. ưa ra nh ng nh n xét th ng th n Tôi không bi t b n th nào, ch tôi thì r t ghét khi nghe tới ngư i khác dùng nh ng câu t mơ h i lo inhư: “không t l m” ho c “có th s hơi hơn” trong lúc th t ra thực trạng th c t là “r t t ”, “t m thư ng”,ho c “ áng th t v ng”. Mu n gồm m t tác phong di n thuy t chuyên nghi p, ư c m i ngư i chăm chú và tin c y, b n c n nói úng, nói th ng vào b n ch t c a v n . 5. Tránh cần sử dụng t “l phường kho ng tr ng” T ng “l p. Kho ng tr ng” là nh ng t ho c c m t ư c liên t c l phường i, l p. L i trong những khi i tho i,ch ng h n: “v y y”, “b n bi t không”, “ ư c ch ?”, “à”, “ ”, “b n hi u ý tôi ch ?”, “à há”… Nh ng t vô nghĩa ó tuy có th l p vào kho ng tr ng cơ mà l i ko cung c p cho ngư i nghe b tc tin tức gì. M t khác, vi c l p. L i thừa nhi u l n nh ng c m t bất nghĩa này s khi n ngư i nghe m tm i và m t t p. Trung vào nh ng gì b n ang nói. K t qu là, câu tr l i b n nh n ư c l i đó là nh ngcâu b n sử dụng l p. Kho ng tr ngnhư: “ , bao gồm ch !”, “Tôi hi u ý anh mà”, ho c “ ư c!”, “À há”… Lo i b nh ng t l phường kho ng tr ng s góp cu c i tho i c a b n rõ ràng hơn, tác phong giao ti pchuyên nghi p và thuy t ph c hơn, ng th i khuy n khích ngư i nghe để ý hơn. Phong cách di n thuy t cùng i tho i siêng nghi p, s c s o giúp ngư i nghe t p trung cùng hi u rõnh ng gì b n nói. Ngoài ra, b n còn tồn tại th tăng s c nh hư ng n ngư i nghe b ng biện pháp s d ng nh ngngôn t có s c bi u c m m nh. 7 bư c lập cập có ư c v n t đa dạng chủng loại và hi u qu “Chúng ta c n bao gồm m t v n t phong phú hơn nh ng t ã bao gồm s n. V y sao họ không ch ng t o ra chúng”. Winston Churchill (1874 – 1965) - bao gồm khách ngư i Anh M i khi nh c n v n v t v ng, James Thurber - bên văn kiêm ngh sĩ hài ngư i M r t thích kl i câu chuy n này: “Có l n khi tôi n m i u tr trong b nh vi n, tôi ã m t cô y tá: “T nào ch tất cả b yký t tuy thế trong ó có ba ch ‘u’?” Ngư i ph n suy xét m t lát r i m m cư i nói: “Tôi ko bi t,nhưng t h n t ó ph i r t khác thư ng” (unusual). B n th y y, m t v n t phong phú s giúp b n suy nghĩ, ng bi n nhanh trong m i tình hu ng. Sphong phú ây không ph i ch n m s lư ng mà hơn nữa ph i ch t lư ng. B n không c n ph i bi t th tnhi u t l , nh ng âm ti t, nh ng ng nghĩa ho c giải pháp dùng l thư ng khiến n bốn ng v i ngư i nghe – nhưng i u quan tr ng là b n c n ch n úng t với s d ng vào úng ng c nh chuy n t i úng và rõ ràng thông i p c a b n. Quanh đó ra, b n cũng c n l a ch n cùng s d ng ngôn t say mê h phường v i t ng i tứ ng nhưng mà b n lỗi ng n.Ch ng h n, b n s gây ư c n bốn ng i v i m t k sư tin h c, m t qu n c xí nghiệp sản xuất ho c m t nhân viênkinh doanh n u b n hi u và s d ng t t m t s thu t ng liên quan n ngành ngh c a h . Sau ây là m t s chú ý giúp b n nhanh chóng ch n l a t ng mê thích h p trong m i hoàn c nh, m ith i i m với v i m i i tư ng. 1. L ng nghe c n th n câu ch nhưng ng nghi p. Dùng Thay do b qua nh ng câu, t không hi u rõ, b n hãy th ân oán nghĩa c a nó d a vào ng c nh màngư i nói ang c p N u v n ko ch c ch n, b n cần m nh d n h i l i, ch ng h n, “Có ph i ý anhch là …?”. 2. Dành riêng th i gian c sách, báo Hãy dành th i gian c sách, báo, t p. Chí cùng t phường trung vào nh ng ch say đắm s thân thiện c a b nho c ngg nghe c a b n. Càng c nhi u, v n t c a b n càng phong phú và ó đó là l i th c a b n lúc àm lu n v i ngư i khác. 3. H c t ng chuyên ngành N u b n còn tương đối xa l v i m t ngành ngh ho c m t lĩnh v c như thế nào ó, hãy làm cho quen v i những t , thu tng chăm ngành qua t p. Chí, tài li u, sách v . Hãy chăm chú tìm hi u thêm t các chuyên gia, nh ng thànhviên trong nghề m b o tính chính xác c a nh ng t ng mà lại b n mu n s d ng. 4. Tra c u t l T phường thói quen luôn luôn mang theo m t quy n t i n b túi cùng tra c u ngay lập tức l p. T c nh ng t b n khôngbi t. ánh d u nh ng t b n ã tra vào t i n về sau khi tình c lư t qua, b n s có d p. ôn l i ý nghĩac a nó. 5. Sử dụng m t cu n s tay ghi chép t m i Ghi l i những t m i vào m t cu n s nh thu n ti n với theo với thư ng xuyên ôn l i. 6. Tăng cư ng với c ng c v n t cần sử dụng m t cu n l ch, r i th c hi n phương châm “t m i m i ngày”. Hãy s d ng sách, báo, băng ĩa,phim nh cùng b t kỳ phương ti n nào làm phong phú thêm v n t c a b n. T p trung vào nh ng t b nth y th t s h u d ng. 7. V n d ng t m i m i ngày Hãy t p. V n d ng những t m i xen k v i nh ng t cũ trong số cu c i tho i mặt hàng ngày, nh ng cu cnói chuy n qua i n tho i, email, ho c trên những ghi chú cùng thư t . Nói giải pháp khác, hãy áp d ng tức thì nh ngt cơ mà b n m i h c ư c m i lúc b n nói và vi t. Hãy nh r ng người sử dụng ho c ng nghi p. C a b n s r t có thi n c m v i b n lúc b n s d ng chínhxác với nhu n nhuy n “ngôn ng c a h ”. Như v y, b n ã bi t ph i“nói gì?”. K ti p, chúng ta s i vào search hi u vi c “nói như th nào?” âylà cơ hội ngôn ng c ch th hi n vai trò quan liêu tr ng c a nó. Ngôn ng c ch - d u hi u cho th y s t tin và s c hấp dẫn - V trí trong giao ti p. - tư th m - Ch ng cửa hàng - B t tay - Giao ti p b ng m t Ngôn ng c ch th hi n s t tin, ĩnh c với s c hút c a b n. Nh s thông hiểu ngôn ng c a mình cơ mà tôi không đủ can đảm nói gì c ! Robert Benchley (1889 – 1945), ngh sĩ hài ngư i M B n bao gồm bi t kho nh kh c quy t nh thành b i trong cu c tranh lu n trên truy nã n hình năm 1992 gi aT ng th ng ương nhi m lúc b y gi là George H. Bush Sr. Với i th c a ông là Bill Clinton thu c ngDân ch là gì không? ó là lúc máy tảo c a ài truy nã n hình “ch p” ư c kho nh kh c T ng th ng Bushli c nhìn ng h v i v m t cạnh tranh ch u ngay gi a cu c i tho i. Nhi u đơn vị phân tích chính tr đến r ng,chính c ch ó ã góp ph n d n n th t b i c a George H. Bush Sr. Trong cu c b u c năm y. Ngôn ng c ch - m t phương ti n giao ti p không l i – luôn gi phương châm c bi t quan tiền tr ng trongvi c lúc n ngư i không giống hi u ư c thông i p. N sau m i hành ng c a b n, ng th i góp h bao gồm th ánhgiá ư c năng l c c a b n. Những lo i ngôn ng c ch d t o n tư ng t t mang đến ngư i i di n, ng th i ph n ánh s t tin và khi nngư i không giống mu n giao ti p. V i b n là: giao ti phường b ng m t, m m cư i, b t tay, ng i ho c ng th ng nhì tayth l ng t nhiên, ko khoanh tay… Ngư c l i, hành ng vu t tóc, vân vê ho c quay bút trong tay, khoanh tay, nhai k o cao su, i khòmlưng, ng i vào m t góc khu vực t ho c tránh chú ý th ng vào m t ngư i khác đó là nh ng d u hi u không l iti t l v i i phương r ng b n ang căng th ng, ho c bàng quan, th ơ, ho c ko l ng nghe cùng t nh t làthi u s tin tư ng vào thiết yếu mình. Hãy lưu ý m t vài ba i m sau trong ngôn ng c ch bao gồm ư c s i m tĩnh, t tin và chăm nghi ptrong quá trình giao ti phường 1. V trí trong giao ti p. Khi b n ang trong phòng h i ngh ch n gi h p, dịp ó ngôn ng c ch c a b n s g i nh ngtín hi u ko l i n t t c nh ng ngư i xung quanh, ch ko ch riêng rẽ ngư i cơ mà b n ang tròchuy n. V trí b n ng ho c ng i, tư th c a b n lúc giao ti phường u nh hỏng ng n hình nh c a b n trongm t ngư i khác. N u b n mu n ư c m i ngư i chú ý, hãy ng i g n ng nghi phường ho c quý khách nào tất cả s c nhhư ng l n và b t chuy n v i h . K t qu m t s kh o gần kề cho th y các nhà lãnh o thư ng tất cả khuynhhư ng ng i v trí u bàn ho c góc bàn vào bu i t a àm. B n càng g n v trí ó bao nhiêu, b n càngth hi n ư c s t tin cũng giống như uy th c a bản thân b y nhiêu. Mặc dù nhiên, lưu ý ng ng ho c ng i quá g n xuất xắc quá xa ngư i mà b n ang nói chuy n. Ng i quág n m t i tác kinh doanh m i quen có th lúc n h phòng và c m th y không tho i mái. Ngư c l i,n u ng i vượt xa, h d đến r ng b n thi u thân thương ho c không mu n k t giao v i h . M t nghiên c u mang lại th y, trong m t nhóm nh , h u h t m i ngư i u c m th y d ch u lúc nóichuy n cách nhau m t kho ng t 0,5 - 1 mét; còn i v i m t team l n hơn, kho ng biện pháp này là t 1 - 1,5mét. Tuy nhiên, “kho ng giải pháp an toàn” này ráng i tùy thu c vào t ng n n văn hóa. Bởi vì v y, hãy chú ýquan sát thái với ph n ng c a i phương i u ch nh kho ng biện pháp y mang lại phù h phường 2. Tư th m M t trong nh ng i m t i k vào giao ti p. Là c ch khoanh tay trư c ng c. ây là m t không đúng l mchúng ta r t tuyệt m c ph i. Lúc khoanh tay, vô tình b n s khi n i phương bao gồm c m giác r ng b n là m tngư i gồm tư bốn ng khép kín, luôn luôn phòng th cùng ang lo l ng ho c b c b i. Nh ng d u hi u vô hình ó sgây n tứ ng nặng nề g n i v i khách hàng, ng nghi p cũng tương tự các c p lãnh o vào công ty. Nhi u ngư i nói r ng h c m th y d ch u rộng khi khoanh nhị tay l i, và r ng n u không khoanh taythì h cũng ko bi t ph i làm gì v i ôi tay c a mình. Qu th t như v y. Cơ mà cho mặc dù có c m th y dch u và tho i mái lúc khoanh tay i n a, b n cũng cấm kị th trư c m t i tác bởi i u này schuy n n h m t thông i p hoàn toàn trái ngư c. V y, b n nên làm gì v i ôi tay c a bản thân trong nh ng tình hu ng như th ? Câu tr l i là b n bao gồm th an tay l i bên trên ùi, t bên trên m t bàn trư c m t ho c c m cây vi t và m t quy n s ghi chú. 3. Ch ng tương tác Tôi thư ng khuyên răn nh ng ngư i n d h i th o c a tôi cần ch ng b t chuy n v i ng nghi pho c khách hàng c a h trư c bu i h p b i s yên ổn l ng trong nh ng tình hu ng này v n r t nguy hi m. Càngch i trong yên ổn l ng, bọn họ càng c m th y nặng nề ch u. Khi ch ng b t chuy n v i nh ng ngư i xungquanh, b n không ch ch ng t ư c s t tin cùng thi n chí v i t t c m i ngư i ngoài ra cho th y b n tất cả s c nh hư ng l n và có kh năng k t n i m i ngư i v i nhau. Nhi u nhân viên m i thư ng e ng i và tránh giảm không tham d vào những cu c àm tho i c a ng nghi pnơi công s . S dĩ như v y nguyên nhân là h s xâm ph m vào th gi i riêng c a ngư i khác, ho c s ng nghi p ang tất cả nh ng d tính riêng ko c n n s tham gia c a h . N u g p tình hu ng này, b n hãy th hi ns t tin cùng tác phong chuyên nghi phường c a mình b ng giải pháp khuy n khích nh ng ngư i m i thuộc gia nh p. Vàonhóm c a b n. Trư c tiên, hãy g i n h nh ng d u hi n thân thi n b ng ngôn ng c ch : chú ý vào m t h , m mcư i, khá nghiêng ngư i v phía h với nh ng bó tay trư c ng c. B n cũng đều có th ng l i m i:“Cùng tham gia v i chúng tôi nhé!” h t tin hòa nh p. Vào đội c a b n. Sau ó, b n hãy gi i thi u hv i t t c các thành viên còn l i. 4. B t tay B t tay là m t nghi th c gồm ngu n g c t th i La Mã c i. Vào th i ó, b t tay là ch ng t r ngc hai không có theo vũ khí. Ngày nay, b t tay tr thành m t bí quyết chào h i ph bi n trong giao ti p.Không nh ng th , m t loại b t tay th t ch t gi a m t ngư i àn ông cùng m t ngư i ph n còn là d u hi u thhi n s tôn tr ng, s t tin và tác phong siêng nghi p c a m i ngư i. Tuy nhiên, r t nhi u ngư i th c m c r ng ai nên là ngư i ch ng b t tay. Nhi u ngư i v n tuân th 1 theo quy t c c a Emily Post : “ àn ông phải ch ph n ưa tay ra trư c”. Th c ra, quy t c này ch phù h p v i 50 năm v trư c, ngày nay, nh t là trong môi trư ng ghê doanh, trình t này di n ra theo chi u ngư c l i.

Xem thêm: Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Hay Nhất 2022, Sơ Yếu Lý Lịch Tự Thuật Chuẩn Nhất 2022Xem thêm: Top Từ Vá»±Ng TiếNg Anh Về Chủ ĐÁ» Gia ĐìNh ĐÁº§Y ĐÁ»§ NhấT 2022

Th c t mang lại th y, a ph n ph n ch i àn ông ưa tay trư c. S ch n ch và ch i ngư i i di n s làm c hai c m th y r t b i r i. Bởi vì ó, tôi khuyên răn r ng b t lu n b n thu c phái nào, b n hãy ch ng b t tay trư c, c vào giao ti p. Thông thư ng l n trong nh ng tình hu ng khiếp doanh. 5. Giao ti p. B ng m t Giao ti phường b ng m t th hi n s quan lại tâm, khuy n khích ngư i không giống nói chuy n, với i u quan tiền tr ng nh t là ch ng t b n ang l ng nghe h . Hành ng quan sát l ng quý phái ch khác, tránh nhìn vào m t i phương, ho c nh m m t vào vài giây u t o ra m t n bốn ng ko t t. I v i m t s ngư i, giao ti phường b ng m t là ph n k năng giao ti p c ch khó khăn n m b t nh t. N u b n c m th y không tho i mái v i vi c quan sát vào m t ngư i khác, hãy th m t s m o nh sau ây: • kị nhìn chăm bẳm vào m t ngư i i di n, cầm cố vào ó, b n có th nhìn vào i m gi a hai u lông mày c a h trong khi i tho i. Như th , b n v a th hi n ư c s thân thương theo dõi câu chuy n, v a ko t o c m giác khó khăn ch u cho ngư i i di n. • Th nh tho ng b n có th chuy n ánh nhìn sang hỏng ng khác trong th i gian ng n r i con quay tr l i chú ý ngư i i di n cùng m m cư i. • trong lúc trò chuy n v i m t team nh , b n tránh việc nhìn để ý vào m t ngư i nào nhưng hãy giao ti p b ng ánh m t v i t t c những thành viên không giống trong nhóm. Tóm l i, mặc dù chuy n trò riêng bốn hay nói trư c ám ông, b n c n chú ý s d ng cùng k t h p. Nhu n nhuy n 5 nguyên t c giao ti p: v trí, tư th m , ch ng tương tác, b t tay và giao ti phường b ng m t v i m i ngư i. Nh ng nguyên t c này sẽ không ch giúp b n t tin hơn mà còn làm b n chi m ư c nhi u c m tình hơn t ngư i khác. 4 cách làm ng nghi p. Yêu m n cùng tôn tr ng b n Ho c b n là ngư i ư c nhi u ngư i yêu thương m n; ho c, h s không mê thích b n. - Mini Pond, tác gi ngư i M Louis B. Mayer - công ty s n xu t phim Hollywood v n không ư c c ng s quý m n, tuy vậy trong tang l c a ông, ngư i ta v n th y hàng ngàn ngư i n tham d . Nói v i u này, Samuel Goldwyn, m t ng nghi p c a ông, cho r ng: “Lý vì khi n nhi u ngư i n d ám tang Louis ch vị h mu n ch c r ng ông y ã ch t!” Qu th t, không ai trong họ l i ko mu n ư c ng nghi phường tôn tr ng. Tuy thế làm th nào tất cả ư c i u ó? Dale Carnegie, tác gi c a cu n “How lớn Win Friends và Influence People” ( c Nhân Tâm), g i ý r ng: “Hãy làm cho ngư i không giống c m th y d ch u v b n thân h , lúc y h s c m th y d ch u v b n”. Giành ư c s tôn tr ng c a ng nghi p không như vi c giành chi n th ng trong m t cu c thi trư c công chúng. S tôn tr ng c a ng nghi phường ư c xây d ng và bảo trì khi b n ko ng ng kết thúc công1 Emily Post (1872 - 1960) là m t tác gi ngư i M chuyên vi t v những qui t c giao ti p. Xã h i. Bà là công ty sáng l p Trung trung ương EmilyPost – là nơi siêng hư ng d n v các nghi th c cùng phép thôn giao t i M . Vi c m t cách hi u qu cùng trung th c. Sau ây là m t s g i ý bao gồm th giúp b n ư c ng nghi p yêu m n cùng tôn tr ng hơn: • ix công b ng v i t t c m i ngư i, tôn tr ng m i ngư i như nhau. • Hãy th hi n năng l c c a mình, ng tự phụ t ph . • tìm kiếm hi u nh ng vi c t t nhưng mà ngư i không giống ã làm cho ư c với khen ng i h . • Th hi n s quan tiền tâm cá nhân i v i t ng ngư i vào tầm thích h phường Tóm l i, giao ti p hi u qu , b n hãy: - Nói to, rõ, m ch l c. - Nêu b t các ý chính, lo i b nh ng t , c m t mơ h , không rõ nghĩa. - Không sử dụng t lóng, t a phương với nh ng t “l p vào kho ng tr ng”. - M r ng v n t c a b n, h c thêm t chuyên ngành. - S d ng ngôn ng hình th th hi n s t tin, s thông th o với năng l c c a b n. Chương 2 Xây d ng cùng qu n lý m t nhóm làm cho vi c hợp tác ăn ý B n có th h c ư c r t nhi u th qua quan liêu sát. Yogi Berra, V n ng viên, Hu n luy n viên láng chày c a i thành phố new york Yankees, 1925. Vào su t nhi m kỳ t ng th ng u tiên c a mình, Dwight D. Eisenthower ã b nhi m Arthur Burnslàm Ch t ch H i ng C v n gớm t . Vào bu i h p u tiên, h th a thu n s cần sử dụng s biên chép l i n idung bu i i tho i gi a hai bên. - Arthur này, anh vi t ng n thôi nhé. Tôi ko bi t c âu! - Eisenhower nói. - Thưa T ng th ng, họ h p. Nhau y, tôi ko bi t vi t! - Burns tr l i. 3 lo i câu ph ng v n tìm ra ng viên ti m năng đến nhóm ng bao gi mặc dù n ngư i bi t thấp hơn b n v công vi c mà b n nh giao mang lại h . - Malcolm Forbes (1919-1990), ch nhà xu t b n ngư i M Vi c tìm thấy ngư i ưa thích h phường cho m t nhóm v n ko ph i là i u d dàng. Nhóm c a b n c n nh ng gì?Tìm âu ra nh ng ngư i như th ? Nhu c u c a h cũng như k năng c a h là gì? Li u nh ng ngư i m i có thhòa h p ư c v i nh ng ngư i cũ? B n s ph i kèm c p, c m tay ch vi c cho h trong bao lâu? lúc nào thì hcó th m trách công vi c m t bí quyết c l p? Li u h có hòa nh p. ư c v i n phường sinh ho t chung c a nhóm haykhông? Li u s khác bi t v tính cách bao gồm d n n nh ng xung t, nh hỏng ng n k ho ch, công vi c chungc a c nhóm? tất cả ư c áp án đến t t c nh ng câu h i ó trư c khi m t nhân viên m i gia nh phường vào team c a b n gồm llà i u ko th , tuy vậy b n v n tất cả th tò mò ra nhi u i u v phong cách làm vi c c a m t ng viênti m năng b ng cách t ra nh ng câu h i như sau: Câu h i lo i 1: t câu h i x lý tình hu ng B n bao gồm th ưa ra nh ng câu h i d ng x lý tình hu ng (problem-solving) d a bên trên nh ng tình hu ng th ct ho c các gi nh coi ng viên ti m năng s làm th : • Ti p. C n v n • suy nghĩ dư i áp l c • L ng nghe với n m ư c n i dung bỏ ra ti t • H i l i làm rõ v n • Thu th phường thông tin • X lý tin tức • ưa ra phương hỏng ng gi i quy t v n Dư i ây là m t vài ba ví d v nh ng câu h i d ng t câu h i x lý tình hu ng: - V n là ây, còn th c t là ây. Theo anh/ch , họ nên gi i quy t như th nào? - Tình hu ng ưa ra là: C p đo lường và thống kê c a anh/ch ang b n, trong lúc ó khách hàng l i ang c n bi tquy t nh cu i cùng ngay l phường t c. Anh/ch s làm gì? - Anh/ch s thu x p m t tình hu ng kh n c phường ki u như… ra sao? - Anh/ch s ph n ng như th nào lúc ph i làm cho vi c v i m t c ng s mà…? Câu h i lo i 2: V hành động ng x Câu h i v hành vi ng x s góp b n oán thù ư c giải pháp ph n ng c a các ng viên ti m năng trư c những ththách với m c tiêu vào nh ng tình hu ng c bi t. Bi t ư c kiến thức ng x c a m t ngư i s giúp b n phán ân oán ư c hành ng c a ngư i ó trongnh ng tình hu ng tương t sau ó. Ko kể ra, b ng cách t câu h i d a vào hành động ng x , b n s bi t ư cnh ng i u sau ây v ng viên ti m năng: • kinh nghi m với ki n th c vào công vi c • các k năng thành th o nh t • c i m tính phương pháp • thành công và th t b i trong thừa kh • S hi u bi t c a h i v i nh ng v n trong lĩnh vực c a b n • M c chăm nghi p Sau ây là m t vài ba ví d v nh ng câu h i v hành động ng x : - Hãy mang đến tôi bi t kinh nghi m c a anh/ch lúc ph i làm cho vi c v i m t quý khách hàng ang gi n d ho c m t ng nghi p. Ang n i cáu. - Hãy miêu t m t tình hu ng mà anh/ch ã ph i gi i quy t m t v n vào công vi c? - N u c p trên c a anh/ch ra m t quy t nh mà lại anh/ch hoàn toàn không ng ý, anh/ch s ph n ng nhưth nào? - Tr i nghi m c a anh/ch v m t th t b i như thế nào ó? - đến tôi m t ví d tiêu bi u v vi c anh/ch ã ương u v i m t v n khó khăn dư i áp l c. Câu h i lo i 3: V phong thái làm vi c Nh ng b t ng ho c va ch m vày tác phong làm cho vi c không giống nhau r t d lúc n tinh th n làm cho vi c c a nhómb suy y u, t ó nh lỗi ng n hi u su t công vi c. Kh c ph c h n ch này, nh ng câu h i v phong cáchlàm vi c s giúp b n n m rõ ưu, khuy t i m c a t ng cá thể trong nhóm. Bên c nh ó, nó s góp b n quy t nh xem cá nhân ó gồm phù h p v i tác phong qu n lý c a b n và phong cách làm vi c c a toàn đội haykhông. Thư ng thì các nhóm l n bao gồm khuynh hỏng ng chia ra thành t ng nhóm nh ho c thành t ng c p, cũng chính vì thcác member trong i c n ph i hòa h phường v i nhau. Nh ng câu h i v phong thái làm vi c s mang lại b n bi t cánhân ó: • Thích làm cho vi c trong đội l n hay team nh • phong thái tương tác v i c phường qu n lý như th nào • Thiên v nh ng cu c giao ti p trang tr ng tốt thân m t • L a ch n c ng s như th nào • Kh năng xác l p các ưu tiên vào công vi c • Thi n chí yêu c u ngư i khác góp Sau ây là m t vài câu h i v phong thái làm vi c: - Anh/ch thích làm vi c m t mình, m t- i-m t hay làm vi c phổ biến trong nhóm? - Anh/ch thích có tác dụng vi c v i ki u ngư i làm sao nh t? - trong công vi c, anh/ch say đắm s trang tr ng theo úng nghi th c giỏi s g n gũi? Khi đội ã gồm nh ng member c n thi t, thách th c ti p. Theo c a b n là xác l p những ưu tiên trongcông vi c với giao vi c. Bố câu h i khi giao vi c giao vi c m t biện pháp hi u qu , hãy h i những thành viên trong nhóm c a b n nh ng câu h i sau: 1. “Li u nhi m v m i này còn có nh lỗi ng n th i h n ngừng công vi c anh/ch ã ư c giao không?” N u câu tr l i là “Có”, thì t t c tùy thu c vào quy t nh c a b n. Hãy cân nh c xem cần gia h n th igian mang lại h tuyệt giúp h dứt nhi m v . Giao vi c ch t ch ng mà không tồn tại s i u ch nh c n thi t r t dd n n s căng th ng và b t bình gi a các nhân viên. 2. “Anh/ch còn th c m c gì v n i dung công vi c ư c giao cũng tương tự th i h n hoàn thành không?” Xác nh rõ m c tiêu cùng th i h n c n thi t xong xuôi công vi c ư c giao s với l i k t qu t t hơn. Khi giao vi c, hãy ưa ra m t vài ví d ho c nói rõ nh ng gì b n mu n. Ti p. Theo, ng quên h i h ãn m v ng yêu c u c a công vi c chưa, sau ó chú ý quan gần kề và h i xem qu th i gian như v y bao gồm h phường lý haykhông không làm cho nh lỗi ng n các công vi c không giống c a h . 3. “Anh/ch c n nh ng h tr gì xong công vi c này?” Hãy b o m r ng nhân viên c a b n có phương ti n, dở hơi n tài li u c n thi t, s h tr cũng giống như quth i gian thích hợp h p có th th c hi n t t công vi c c a mình. N u không, kh năng h xong công vi centimet t phương pháp úng n cùng úng k ho ch s r t muốn manh. Ko kể ra, ng quên nói l i c m ơn, ch ng h n: “C m ơn anh/ch ! Tôi ánh giá cao vi c anh/ch nh ncông vi c này”. V y là đội c a b n ã có th làm cho vi c nh p. Nhàng theo úng ti n . Gi ây, vi c b n c n làm là duytrì ng n l a nhi t tình, năng ng c a t ng thành viên trong nhóm với i u ch nh k p th i nh ng thi u sót c ah . B n có bi t làm cho th nào xong xuôi c hai công vi c ó ch b ng l i nói không? B n giải pháp ph n h i nâng cao tinh th n cùng hi u su t có tác dụng vi c c a nhân viên cấp dưới Tôi đam mê s phê bình th ng th n hơn là l i khen ng i gi t o. - Noel Coward (1899-1973), phái mạnh di n viên, công ty biên k ch ngư i Anh Tôi h i m t v giám c s n xu t t i sao anh ta ch phê phán công vi c c a những nhân viên dư i quy n. Anhta tr l i: “Tôi ư c ào t o kiếm tìm ra các tr c tr c trong quá trình s n xu t, nên công vi c c a tôi là b t l ingư i khác”. Tôi h i ti p: “Th còn nh ng công vi c mà nhân viên c a anh ã có tác dụng t t thì sao? Ch ng l bọn chúng không áng ư c c p n?” Anh ta áp: “Không h n th . Tuy vậy ó là công vi c c a h , và ph i tất cả trách nhi m có tác dụng t t”. “Làm t t” là m c tiêu c a h u h t nhân viên, ng th i cũng là i u mà những nhà qu n lý muốn i, songnh ng l i khen ng i giành riêng cho nh ng công vi c ã làm t t luôn luôn r t c n thi t. Hãy áp d ng nh ng cách ph n h i sau, b n s th y s không giống bi t r t rõ trong k t qu t ư c: giải pháp 1: Khen ng i m t giải pháp c th Ch nói “Làm t t l m!” thôi v n chưa , hãy khen c th hơn, ch ng h n: “Tôi c bi t đam mê cáchanh/ch gi i quy t vi c A,B,C… cách ó giúp họ gi i quy t ư c v n X,Y,Z…” cách 2: Hãy h i: “Anh/Ch ã làm như th nào?” Câu h i này s em l i đến b n câu tr l i rõ ràng t ó, b n gồm th v ch ra nh ng bư c hành ng kti p theo úng quá trình ã nh t ư c k t qu ao ước i. B ng biện pháp ó, b n làm cho nhân viên c a mìnht a sáng. Ngoài ra, c hai còn tồn tại th cùng v ch ra m t quy trình tái áp d ng v sau. B n gồm th nói: “Xin cho tôi bi t anh/ch ã làm như th làm sao t ư c k t qu này?” sau khi h gi i thích, hãy nói nh ng câu i lo i như: “Tôi ý muốn anh/ch ti p. T c áp d ng theo cách thức này gia hạn hi u su t làm vi c t t như hi n nay”. N u b n th y giải pháp làm ó bổ ích cho c nh ng nhân viên khác, hãy nói: “Anh/ch bao gồm th chia s phương pháp ó v i anh A/ch B h t hi u su t t t rộng trong công vi c ư cch ?” cách 3: Phê bình cơ mà không công kích cũng như nh ng ph n h i tích c c, bao gồm ư c nh ng l i phê bình mang ý nghĩa xây d ng c n gồm s cânnh c, l a ch n l i nói và bí quyết nói sao để cho th t t nh . Hãy nh n xét, phê bình d a trên nh ng tiêu chí ho c m ctiêu ã ư c thi t l p, và nh là ng bao gi công kích ngư i không giống hay có tác dụng m t th di n c a h . Sau ây là m t vài giải pháp nói t nh th hi n s không ưa thích c a b n trư c k t qu t ư c: không nên Nên - sai c r i! - Vi c này c n ph i u tứ thêm. - Anh/ch cơ hội nào cũng tuân theo ý mình. - Tôi nh họ ã ng ý v i nhau r ng… - Anh/ch bao gồm i c không? - Xin hãy l ng nghe c n th n. - Anh/ch không có tác dụng n i công vi c này. - Theo tôi, anh/ch c n thêm ngư i h tr . - Thà tôi t có tác dụng còn hơn. - ây là phương pháp tôi s có tác dụng trong trư ng h p. Này. Ng bao gi ưa ra nh ng l i nh n xét mơ h ki u như: “Tôi không bi t – tôi ch ko thích giải pháp làm ó”. “Khi nào th y tôi m i bi t”. “Th t là khiếp kh ng!” biện pháp 4: yêu c u nhân viên cấp dưới trình bày cách thức làm vi c c a h cùng th o lu n xem h ã m c sail m ch nào. “Rõ ràng là họ ã ph m sai l m âu ó. Hãy mang đến tôi bi t biện pháp làm c a anh/ch . Bọn họ s cùngrà rà soát l i coi v n n m âu”.Hãy l ng nghe c n th n nh ng v n ó, ch ng h n như: • Thi u s hư ng d n y . • t gi thuy t không đúng l m. • Hi u nh m. • tin tức thi u ho c sai. • ào t o không y . • Thi u s h tr . • Phương ti n làm vi c b hư h ng Sau ó, b n hãy nói: “Qua nh ng i u anh/ch v a nói, tôi th y anh/ch c n ph i làm cho th này, th này… Ý anh/ch th nào?” mặt c nh ó, hãy s n sàng nh n l y trách nhi m i v i nh ng không đúng l m ho c s thi u sót c a chủ yếu b n.B n gồm th nói: “Tôi suy nghĩ tôi ã th y v n n m âu. Xin l i! ó là l i c a tôi! Tôi ã không nên khi cho r ng…” Ho c: “Gi thì tôi hi u v n n m ch anh/ch ã không tồn tại ư c nh ng thông tin chính xác. ó là l i c a tôi.L n sau, tôi m b o anh/ch s bao gồm y tin tức c n thi t trư c lúc ư c giao công vi c”. S c i thi n ko ng ng xu t phân phát t nh ng ph n h i mang ý nghĩa xây d ng lúc b n áp d ng phương châm “c i thi n không ng ng” v i những thành viên trong nhóm, h s gồm cơ h i gi i t a nh ng khó khăn ch u vào lòng, ng th i tránh ư c nh ng v n ko áng bao gồm có th x y ra. Dĩnhiên, nh ng v n trong công vi c v n luôn phát sinh, nhưng b ng bí quyết ưa ra l i phê bình với ph n h i mangtính xây d ng, b n s nh n ư c k t qu t t hơn t đội c a b n. N ây, b n ã bi t ư c cách xây d ng và bảo trì m t nhóm làm cho vi c hi u qu . Tuy nhiên b n s có tác dụng gìxây d ng và bảo trì lòng trung thành, th c hi n lãnh o hi u qu và nâng cao uy tín c a b n? trăng tròn cách tr thành m t nhà lãnh o uy tín “Ngư i già tin t t c m i th , ngư i trung niên thiếu tín nhiệm m i th , còn ngư i tr thì bi t t t c m i th ”. - Oscar Wilde (1854-1900), đơn vị biên k ch ngư i Anh Qu n lý xuyên th h Bruce Tulgan, tác gi c a cu n “Qu n lý Th h X: làm cho th nào s d ng t t nh t năng lực c a nh ngngư i tr tu i” (“Managing Generation X: How to lớn Bring Out the Best in Young Talent”) ưa ra l i khuyên nhủ chocác công ty qu n lý sale trên toàn th gi i v vi c làm th nào những nhân viên thu c nhi u th h bao gồm thlàm vi c v i nhau m t cách hi u qu . Nh ng trích o n hỏng ng d n c a Tulgan qu ã b t k p th i i. Vi c gấp rút chuy n i ch có tác dụng lànguyên nhân chính gây nên nh ng mâu thu n gi a lao ng tr cùng lao ng kỳ c u. Ông đến r ng: “Nhân viêncàng l n tu i thì càng ít ưa thích s vậy i. Trong những khi ó nhân viên càng tr thì sẽ càng thích s i m i, với hnhanh giường mu n tất cả ư c i u ó”. Chuy n t i thông i phường n những nhân viên l n tu i, nh ng ngư i luôn luôn cho r ng những nhà qu n lý tr ngàynay thi u kinh nghi m trong vi c lãnh o nhóm, Tulgan vi t: “Ngày nay, v n then ch t ko h n là v nv tởm nghi m, cơ mà là ch ngư i qu n lý ó tất cả th search hi u và áp d ng nhanh lẹ như th nào. Có l ,ph m ch t quý hiếm nh t ngư i lãnh o không ch là kinh nghi m, mà còn là một tham v ng, kh năng phán oántình hu ng kh n c phường và t c x lý v n ”. Còn v i các nhân viên tr - nh ng ngư i mang lại r ng các thành viên l n tu i c a team là quá c ng nh c, th ng, ù lỳ, Tulgan kh ng nh: “ i u b n không th y cấp tốc trong quy trình h c h i đó là s t ng tr i.Nh ng lao ng l n tu i ã ch ng ki n thành công và th t b i c a bi t bao ngư i. H ã kinh qua r t nhi uth , với h cũng bi t r t nhi u i u”. Sau cùng, theo Bruce Tulgan, i u quan tiền tr ng nh t mà các thành viên thu c nhi u th h khác nhau có thlàm ngày càng nâng cao ch t lư ng công vi c chung c a nhóm là “dành th i gian l ng nghe và h c h i l nnhau”. Tất cả m t giai tho i hài hư c v ô c Chester Nimitz v i i bốn ng Douglas MacArthur r ng, trong m tl n c nhị b m tàu, ph i dính vào các m nh v cùng trôi n i gi a i dương. Nimitz thú nh n: “Th t may là línhc a tôi ko th y tôi vào tình c nh này – tôi không bi t bơi!” ko ch u thất bại Nimitz, MacArthur nói: “ ,cũng may là ngư i c a tôi ko th y tôi trong tình tr ng như th này - tôi không bi t i trên m t nư c!”. B n gồm bi t lúc bư c vào m t phòng h p trong s chú ý c a m i ngư i, chúng ta c n ph i bao gồm ng l cthúc hệt như th làm sao không? những nhà lãnh o thành công luôn luôn th hi n s t tin, phong thái ĩnh c, s c h p. D n cùng uy tín cá nhân –nh ng h p l c túng thiếu n luôn thu hút ngư i khác. Nh ng doanh nhân, di n viên, ngư i m u n i ti ng, chủ yếu tr giavà các v n ng viên n i ti ng không ph i là nh ng ngư i duy nh t có s quy n rũ ó – nhưng mà ngay b n cũng cóth có. Dư i ây là trăng tròn cách góp b n tr buộc phải m t bên lãnh o gồm s c thu hút l n hơn: 1. Nói cho những thành viên trong team bi t t m chú ý ho c các m c tiêu c a b n. 2. Th hi n tinh th n l c quan, s n sàng i m t v i m i l i ch trích. 3. Kiên nh vào vi c th hi n ni m tin, l p trư ng. 4. Kiếm tìm ki m s h tr t những thành viên trong đội b ng giải pháp khuy n khích h thả mình vào m c ích c a b n. 5. Tinh l c nh ng ý ki n, khái ni m ho c tư tư ng c a b n thành nh ng thông i p. ơn gi n cùng d nh . 6. Làm n i b t ý tứ ng c a c a b n vào b c tranh t ng th . 7. Ng viên tinh th n các thành viên trong team b ng giải pháp cho h th y nh ng l i ích h s ư c hư ng khi có tác dụng vi c v i b n. 8. Hãy sôi n i và cần sử dụng th t nhi u i u b , c ch khi b n nói. 9. Hãy tạo nên câu chuy n nhưng b n ang k th t sinh ng b ng nh ng t ng n tứ ng. 10. I u ch nh gi ng nói làm sao cho tr m b ng t nh nhàng thân m t n m nh m , tráng lệ và trang nghiêm phù h phường t ng hoàn c nh c th . 11. M m cư i trư c m i câu chuy n cùng nh ng l i nói vui vẻ c a ngư i khác. 12. Có tác dụng t t công vi c c a b n, cơ mà ng t ra quá nghiêm trang. 13. Th hi n s t tin qua gi ng nói cùng ngôn ng hình th c a b n. 14. Vào bu i h p, hãy thư ng xuyên di chuy n g n v phía ám ông và chào h i càng nhi u ngư i càng t t. 15. Xung phong trình bày trong bu i h phường k ti phường 16. Mang lại m i ngư i bi t r ng b n th u hi u lý bốn ng cùng m c ích c a h . 17. Hãy th hi n vai trò lãnh o và khiến cho m i ngư i c m nh n sâu s c các ý tứ ng, m c tiêu c a b n. 18. Ng ra ch trì những bu i th o lu n team khi có cơ h i. 19. Khi b n là trung vai trung phong c a s chú ý, hãy n m b t với t n lỗi ng cơ h i ó. 20. Dám ch p nh n r i ro và có tác dụng nh ng vi c tất cả tác ng tích c c n cu c s ng c a ngư i khác. “Mu n bi t b n ch t c a m t bé ngư i, hãy trao mang lại h quy n l c.” -T c ng thành l phường và qu n lý m t nhóm làm vi c hi u qu , b n c n bi t lên k ho ch, xác nh m c tiêu rõ ràngvà sáng sủa su t khi l a ch n các thành viên. M t khi đội c a b n ã ph i h p. T t v i nhau, hãy ti p t c ngviên tinh th n, c i thi n không ng ng hi u năng có tác dụng vi c c a nhóm. Gi ây, b n ã bi t c n làm cho nh ng gìtr thành m t nhà lãnh o xu t s c. Nhân viên cấp dưới c a b n s tôn tr ng với ng h b n khi h th y r ng b n tin vàoh và tin vào chủ yếu mình.