Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Unit 2 Skills 2 Trang 23

     

Phần Skills 2 giúp cho chính mình học tập luyện 2 khả năng vô cùng quan trọng trong tiếng Anh đó là Listening (Nghe) cùng Writing (Viết) trải qua chủ đề My home. Bài viết là lưu ý về bài bác tập trong sách giáo khoa.


1. Nick"s parents are describing their room at the hotel. Listen and draw the furniture in the correct place.

Bạn đang xem: Giải bài tập tiếng anh lớp 6 unit 2 skills 2 trang 23


*

Listening

1. Nick"s parents are describing their room at the hotel. Listen & draw the furniture in the correct place. (Bố chị em của Nick đang diễn đạt căn phòng của mình ở khách sạn. Nghe cùng vẽ đồ đạc và vật dụng vào đúng vị trí của nó. )

Nick’s mum: Nick’s staying in the Tiger room. We’re staying in the Bear room. There’s a big bear near the door. The bear is actually a fireplace.In the far corner, there is a window. The shelves are right in front of it. Next khổng lồ the shelves is a big bed. There’s a wardrobe next lớn the bed.Nick’s dad: Oh, there are also two other windows in the room.In front of these windows, there’s a sofa, a table và two stools.We like the room because it’s comfortable.

Writing

An thư điện tử to a friend (Gửi email tới một người bạn)

Writing tips - How to write an email to a friend (Mẹo viết - cách để viết e-mail cho một tín đồ bạn)

In the subject line, write briefly what the email is about.Begin the thư điện tử with a greeting (Dear/Hi/Hello...)The introduction is the first paragraph. We can ask about his/her health, thank his/her for the previous email or write he reasons for e-mailing,etc.In the body, write the subject of the e-mail. Write each subject in a new paragraph.The conclusion is the last paragraph. It concludes the closing remarks: saying goodbye, asking your friend to lớn write back, sending your regards to his/her family,ect.

Dịch:

Trong hàng công ty đề: Viết một biện pháp ngắn gọn gàng e-mail nói về việc gì.Bắt đầu email bằng lời xin chào (Dear, Hi, Hello ...)Phần reviews là đoạn đầu tiên. Chúng ta cũng có thể hỏi về sức khỏe, cảm ơn anh ấy/cô ấy về e-mail trước kia hoặc viết những lý do cho e-mail lần này.Trong phần thân bài, viết chủ đề của e-mail. Viết mỗi chủ thể trong một đoạn văn mới.Phần kết luận là đoạn cuối cùng. Nó bao hàm những điểm chú giải kết bài: Nói lời lâm thời biệt, ý kiến đề xuất bạn viết thư hồi âm, giữ hộ lời xin chào thân ái đến gia đình anh/cô ấy.

2. Read Nick"s email again. Identify the subject, greeting, introduction, toàn thân and conclusion of the e-mail. (Đọc lại e-mail của Nick. Khẳng định chủ đề, lời chào, phần giới thiệu, phần thân cùng phần tóm lại của e-mail.)

Subject (Chủ đề): Weekend AwayGreeting (Lời chào): Hi Phong and MiIntroduction (Giới thiệu):How are you? I"m in da Lat with my parents. We are staying at the Crazy House Hotel. Wow, it"s really crazy.Body (Phần thân): da Lat is nice.........just lượt thích my bedroom at home.Conclusion (Phần kết):You should visit here, it"s great. See you soon!

3. Read the thư điện tử below & correct it. Write the correct version in the space provided. (Đọc e-mail dưới đây và sửa nó. Viết lại cho đúng)

From:mi
quickmail.com

Subject: My house

hi sophia

thanks for your e-mail now i"ll tell you about my house, i live with my parents & younger brother in a town house it"s big. There are six rooms: a living room, a kitchen, two bedrooms và two bathrooms i like my bedroom best, we"re moving khổng lồ an apartment soon, what about you? where vì chưng you live? tell me in your next e-mail.

Xem thêm: Cách Tải Nhạc Về Thẻ Nhớ Bằng Điện Thoại Miễn Phí Trên Zing Mp3

best wishes,

Mi

Sửa:

From:mi
quickmail.com

Subject: My house

Hi Sophia,

Thanks for your email. Now, I will tell you about my house. I live with my parents and younger brother in a town house. It’s big. There are six rooms: a living room, a kitchen, two bedrooms & two bathrooms. I lượt thích my bedroom best. We’re moving khổng lồ an apartment soon. What about you? Where bởi you live? Tell me in your next email.

Best wishes,

Mi

Dịch:

Từ: mi
quickmail.com

Chủ đề: nhà đất của tôi

Chào Sophia,

Cám ơn e-mail của cậu. Bây chừ mình vẫn kể đến cậu nghe về căn nhà của mình. Bản thân sống cùng phụ huynh và em trai ở một căn nhà phố. Nó khổng lồ lắm. Tất cả 6 phòng: 1 chống khách, 1 phòng bếp, 2 phòng ngủ và 2 chống tắm. Mình thích phòng ngủ của bản thân mình nhất. Bên mình sẽ đưa đến 1 căn hộ khác sớm thôi. Còn cậu thì sao? Cậu sống làm việc đâu? Kể cho bạn nghe trong e-mail tới nhé.

Thân ái,

Mi

4. Write an thư điện tử to Nick. Tell him about your idea for the new room of the Crazy House hotel (Viết email gửi tới Nick. Kể cậu ấy biết về ý tưởng cho căn phòng new của hotel Crazy House)

Plan: Brainstorm vocabulary about your roomDraft: Write a draftCheck: check your draft: Is the punctuation correct? Is the capitalisation correct? Does it have all necessary parts?

Dịch:

Kế hoạch: quan tâm đến về tự vựng cho căn phòng của bạnBả nháp: Viết 1 bạn dạng nhápKiểm tra: soát sổ lại bản nháp: Liệu vết câu vẫn đúng chưa? Liệu đã viết hoa đúng chưa? các phần cần thiết đã gồm đủ chưa?

Ví dụ:

From: est.r.w
fastmail.com

Subject: The new room for Crazy House Hotel

Hi Nick,

Thanks for your email. Guess what? I have an idea about the new room for Crazy House Hotel. I"ll tell you about it. It"s the most special room in the hotel. There"re many colorful lanterns và a lot of beautiful lanscape pictures on the wall. There"s a wardrobe, a stool, a sofa, an armchair and an air-conditioner. Oh,there"s a TV on the cupboard. It also has a big window with yellow curtains. There"s a large bath in the bathroom.

Xem thêm: Nam Song Tử Nữ Cự Giải Và Cung Song Tử Có Hợp Nhau Không? Cung Cự Giải Và Song Tử Có Hợp Nhau Không

What about you? bởi vì you have any ideas about the new room for Crazy House Hotel? Tell me in your next e-mail, OK? Look forward khổng lồ receiving your e-mail.

Best wishes,

Est


2. Read Nick"s email again. Identify the subject, greeting, introduction, body and conclusion of the e-mail. (Đọc lại email của Nick. Khẳng định chủ đề, lời chào, phần giới thiệu, phần thân cùng phần tóm lại của e-mail.)

3. Read the e-mail below và correct it. Write the correct version in the space provided. (Đọc e-mail tiếp sau đây và sửa nó. Viết lại đến đúng)

4. Write an email to Nick. Tell him about your idea for the new room of the Crazy House khách sạn (Viết e-mail gửi tới Nick. đề cập cậu ấy biết về phát minh cho căn phòng mới của khách sạn Crazy House)