Vẽ Biểu Đồ Cột Và Đường

     
BIỂU ĐỒDOWNLOADATLATCHUYÊN ĐỀĐỀ-ĐÁPTHI TỐT NGHIỆP THPT.ĐIỀU CHỈNH ND DẠY HỌCCHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (Mới)BẢN ĐỒ


Bạn đang xem: Vẽ biểu đồ cột và đường

a. Dấu hiệu nhận biết biểu đồ phối kết hợp (Cột và Đường)

b.Cách vẽ biểu đồ phối kết hợp (Cột với Đường)

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-73)

" data-medium-file="https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-73.png?w=300" data-large-file="https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-73.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9834" src="https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-73.png?w=723" alt="T-73" srcset="https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-73.png?w=723 723w, https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-73.png?w=150 150w, https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-73.png?w=300 300w, https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-73.png?w=768 768w, https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-73.png 884w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-73)

c.

Xem thêm: Cách Để Phân Vùng Ổ Cứng Trên Windows 7, Hướng Dẫn Chia Và Gộp Ổ Ngay Trong Windows 7Xem thêm: Đăng Ký Và Kiểm Tra Cứu Sim Chính Chủ Viettel Đang Dùng Qua 1414

Cách nhận xét biểu đồ Kết phù hợp (Cột và Đường)

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-71)

" data-medium-file="https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-71.png?w=300" data-large-file="https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-71.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9825" src="https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-71.png?w=723" alt="T-71" srcset="https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-71.png?w=723 723w, https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-71.png?w=150 150w, https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-71.png?w=300 300w, https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-71.png?w=768 768w, https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-71.png 870w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-71)

d. Phần nhiều lỗi thường chạm chán khi vẽ Kết thích hợp (Cột với Đường)

 

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-67)

" data-medium-file="https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-67.png?w=296" data-large-file="https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-67.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9808" src="https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-67.png?w=723" alt="T-67" srcset="https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-67.png?w=723 723w, https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-67.png?w=148 148w, https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-67.png?w=296 296w, https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-67.png 758w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-67)

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-60)

" data-medium-file="https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-60.png?w=300" data-large-file="https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-60.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9737" src="https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-60.png?w=723" alt="T-60" srcset="https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-60.png?w=723 723w, https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-60.png?w=150 150w, https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-60.png?w=300 300w, https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-60.png?w=768 768w, https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-60.png 862w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-60)

e. Ví dụ như minh họa cụ thể khi vẽ biểu đồ kết hợp (Cột với Đường)

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-40)

" data-medium-file="https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-40.png?w=300" data-large-file="https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-40.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9631" src="https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-40.png?w=723" alt="T-40" srcset="https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-40.png?w=723 723w, https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-40.png?w=150 150w, https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-40.png?w=300 300w, https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-40.png?w=768 768w, https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-40.png 914w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-40)

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-57)

" data-medium-file="https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300" data-large-file="https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9717" src="https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723" alt="T-57" srcset="https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723 723w, https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=150 150w, https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300 300w, https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png 760w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-57)

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-29)

" data-medium-file="https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-29.png?w=300" data-large-file="https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-29.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9578" src="https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-29.png?w=723" alt="T-29" srcset="https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-29.png?w=723 723w, https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-29.png?w=150 150w, https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-29.png?w=300 300w, https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-29.png?w=768 768w, https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-29.png 780w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-29)

 

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-12)

" data-medium-file="https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-12.png?w=300" data-large-file="https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-12.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9489" src="https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-12.png?w=723" alt="T-12" srcset="https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-12.png?w=723 723w, https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-12.png?w=150 150w, https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-12.png?w=300 300w, https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-12.png?w=768 768w, https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-12.png 910w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-12)

 Ví dụ khác

Cho bảng số liệu sau:

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP Ở VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 1995 – 2014

Đầu bốn trực tiếp

 

Năm

Tổng số vốn

(triệu đô la Mỹ

Số dự án công trình được cấp phép

(dự án)

Vốn đăng ký

Vốn thực hiện

1995

7 925,2

2 792,0

415,0

2000

2 762,8

2 398,7

391,0

2010

19 886,8

11 000,3

1 237,0

2014

21 921,7

12 500,0

1 843,0

Vẽ biểu đồ phù hợp nhất bộc lộ tình hình đầu tư trực tiếp của quốc tế được cấp chứng từ phép sinh sống Việt Nam, quá trình 1995 – 2014.

Cách vẽ:

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-52)

" data-medium-file="https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png?w=300" data-large-file="https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9686" src="https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png?w=723" alt="T-52" srcset="https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png?w=723 723w, https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png?w=150 150w, https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png?w=300 300w, https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png?w=768 768w, https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png?w=1024 1024w, https://lutra.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png 1084w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-52)